Vad kan man göra? 

 • Se över företagets behov av lokaler
  Med en bra personalplanering kan man optimera utrymmet. Man kan för visso sitta i längre kontrakt, men viktigt att ta tag i detta redan nu.
 • Personal
  Vilken kompetens behövs? Skär inte med osthyveln. Nyckelkompetens behövs för intäkter i framtiden. 
 • Riskhantering
  Svenska kronan är svag och prognosen ser inte ljus ut. Använd valutasäkring för i bistra tider så handlar det om att kontrollera de kostnader man kan. 
 • Kunder
  Se till att sprida riskerna så att du inte dras med om en kund hamnar på obestånd.
 • Leverantörer
  Se till att du inte står utan produkter och komponenter om en leverantör hamnar på obestånd. 

Men det är alltid klokt att ta kontakt med banken för rådgivning och vägledning. 

Kontakta oss