En remburs är en betalningsform som anses vara en av de säkraste vid handel med utlandet. En remburs är en förbindelse från en bank, oftast köparens bank, att betala säljaren givet att säljaren presenterar de dokument och uppfyller de villkor som är angivna i rembursen.

Vilken typ av dokument detta ska vara, bestämmer köparen. Det kan vara allt från  dokument som bevisar att varorna är skeppade (Bill of lading), att försäkring finns samt vilket ursprung varorna har  genom ett ursprungscertifikat. Oftast är även faktura samt packlista ett krav i rembursen.

Köparen kan också kräva att varorna kontrolleras av en tredje part före lossning. Då kan detta läggas till som ett dokumentkrav (inspektionshandlingar).

 grafik som förklarar rembus

Varför använda en remburs?

Remburs är ett flexibelt instrument som kan anpassas med olika betalningsvillkor. Som betalnings- och säkringsform är rembursen särskilt lämpligt i följande situationer:

  • Köparen befinner sig i ett högriskland. När en remburs har öppnats är det vanligtvis "grönt ljus" för köparen att föra in varan i landet samt föra ut pengar.
  • Köparen är okänd, särskilt om det också är svårt att bestämma köparens betalningsförmåga.
  • Försäljning som innebär, stora transaktioner för verksamheten.
  • Försäljning av säsongsvaror eller specialtillverkade varor där det finns anledning att oroa sig för långsam betalning och svår uppföljning.

Rembursens säkerhet

Vi skiljer mellan en bekräftad remburs (confirmed letter of credit) och obekräftad remburs (unconfirmed letter of credit).

 

En bekräftad remburs innebär att säljarens bank accepterar samma betalningsförpliktelser som den utfärdande banken. Säljaren har fått bekräftat av sin bank att när hen har presenterat korrekta dokument i tid; kan säljaren få sina pengar och risken gentemot köparens bank/land tas över av säljarens bank.

Vid affärer med högrisk- eller oförutsägbara kunder och länder eller där höga värden är i spel är bekräftade remburser särskilt viktiga. Säljaren måste i sin tur räkna med att betala extra för denna säkerhet i form av en bekräftelseprovision. Denna provision varierar utifrån riskbedömningen av landet eller banken i fråga.

 

Det är viktigt att vara medveten om att en remburs- om inte annat överenskommits - anses vara obekräftade.

 

Obekräftade remburser innebär att säljarens bank har färre skyldigheter jämfört med en bekräftad remburs. Säljarens bank går dock igenom rembursdokumenten för att kontrollera att de är korrekta och kan ge återkoppling till säljaren om vad som behöver rättas till innan de skickas till den utställande banken.

 

Om köparen / köparens bank inte meddelar att rembursen bekräftats, kan man lägga till en så kallad "tyst bekräftelse". Detta är ofta en praktisk lösning när risken är stor, men när såväl köparen och andra instanser i importlandet inte anser att kravet på bekräftade remburser är så viktigt.

 

Vid utformning av remburs är det viktigt att överväga följande:

  • När kommer rembursen att utfärdas?
  • Hur länge kommer rembursen att vara giltigt?
  • Vilka tidsgränser gäller för affären?
  • Vilken typ av säkerhet (bekräftad / obekräftad)?
  • Vad ska utlösa betalning (typ av dokument)?