”Från bankens synvinkel, upplever vi att många av våra företagskunder lägger allt för lite tid och resurser på ett strukturerat styrelsearbete. I många fall är aktieägare, VD och styrelseordförande samma person. Det innebär i praktiken att styrelsearbetet ofta blir en papperstiger.” – säger Johan

Vad kan en professionell styrelse bidra till?
En professionell styrelse med externa styrelseledamöter kan bidra med sakkunskap inom områden där aktieägare eller VD inte har sina styrkor.

"Många företag kommer att få ut mer av sin potential om de har aktiv och professionell styrelse. Det är inte tillräckligt att bara använda styrelsen som en kontrollfunktion. En bra styrelse bör fokusera på utveckling, vara ett bollplank till företagsledningen och hjälpa till att lyfta diskussionen från de löpande frågorna och mer fokusera på den långsiktiga utvecklingen, säger Johan.

Det kan finnas många olika situationer där en styrelseledamot kan vara en bra sparringpartner och hjälpa företaget i rätt riktning. För ett företag i tillväxt kan det finnas utmaningar där du kanske behöver någon med lokal kunskap och nätverk på den nuvarande marknaden. Det händer också att företaget kan komma i en situation som kräver omstrukturering eller nedskärningar. I sådana situationer kan en styrelseledamot med erfarenhet av liknande situationer vara till stor hjälp.

” För många företag skulle det löna sig att ta in en eller två externa styrelseledamöter. Att någon som inte är en aktieägare eller anställd tittar på verksamheten med nya ögon leder ofta till en positiv utveckling av verksamheten. För VD och aktieägare kommer kompetenta styrelsemedlemmar att vara ett bra stöd vid svåra vägval, fortsätter Johan.

Kan en professionell styrelse ha några nackdelar?
Att engagera externa styrelseledamöter innebär ju i normalfallet en kostnad för företaget men med rätt personer betyder det också en investering i framtida utveckling av verksamheten. Inledningsvis kan det förstås kännas lite märkligt att diskutera viktiga frågor med utomstående, som dessutom kanske ifrågasätter ett och annat. Ibland kan det uppfattas att beslutsprocessen tar lite längre tid men i gengäld blir underlagen för viktiga beslut betydligt bättre genomarbetade inför ett beslut i bolagets styrelse.

7 tips kring hur du får ut mer av din styrelse

  1. Läs på om styrelsearbete och styrelsens funktion och ansvar
  2. Identifiera vilka utmaningar din verksamhet har och vilken expertis du behöver för att lösa dessa
  3. Sök aktivt efter styrelseledamöter som har kompetens och erfarenhet inom de områden som du har identifierat i punkt 2 ovan
  4. Ha alltid en i förväg fastställd dagordning och protokollera alla beslut som fattas under styrelsemötet
  5. Prioritera strategi och utveckling på dagordningen för styrelsemötena, utöver operativ, finansiell och riskkontroll
  6. Planera för hur du följer upp och genomför det som bestäms på styrelsemötena
  7. Teknik och digitalisering blir allt viktigare inom de flesta industrier och verksamheter. Se till att styrelsen har kompetens inom dessa områden om det påverkar företaget och dess utveckling

illustrerad blomma

Så här skapar du tillväxt

Om du är redo att ta ditt företag till nästa nivå har vi skapat några guider som kan hjälpa dig att arbeta strukturerat med att skapa tillväxt.

Läs mer