Pension är en av de viktigaste frågorna för företagskunder och Danske Bank ville ta reda på mer om hur småföretagare tänker kring sin egen pension. Undersökningsföretaget Novus fick därför uppdraget att intervjua 300 företagare med 1-9 anställda i storstadsområdena. Enligt undersökningen har 86 procent av småföretagarna någon form av pensionssparande utöver den allmänna pensionen. 42 procent uppgav att de främst kommer att finansiera sitt pensionsliv med en tjänstepension, 30 procent med eget sparande och 24 procent med en privat pensionsförsäkring. 11 procent av småföretagarna räknade med att sälja företaget för att trygga pensionen.

Det vanligaste beloppet att spara varje månad ligger mellan 5 000 och 10 000 kronor. Åldern verkar inte ha någon betydelse för hur mycket man sparar och inte heller kön. Däremot sparar småföretagare i Stockholm något mer, mellan 10 000 och 20 000 kronor per månad. Totalt 43 procent sätter av mindre än 5 000 kronor per månad till sin egen pension. 

– När vi fick resultatet blev vi positivt överraskade av att småföretagare prioriterar sin egen pension i så hög grad och att så många sätter av till en tjänstepension eller liknande. Vår undersökning visar att de är upplysta och insatta. Men hur mycket företagaren kan sätta av varje månad skiljer sig åt kraftigt, vilket i sin tur kommer att få konsekvenser för deras privatekonomi som pensionärer, säger Anders Gullesjö, ansvarig för Danske Banks företagsenhet.

De flesta tillfrågade planerar att gå i pension vid 65 år, men en av fem vill gärna gå i pension tidigare än så. Ju yngre småföretagaren är, desto tidigare vill man gå i pension. Många har också höga förväntningar på sin ekonomiska levnadsstandard som pensionär, 60 procent tror att den kommer att vara på samma nivå eller bättre än i dag. De flesta i undersökningen, en av fyra, uppger att de totalt behöver ha 25 000 kronor per månad efter skatt att leva på som pensionär.

Anders berättar att Danske Bank ofta får frågor om hur mycket man bör pensionsspara varje månad:

– Det bästa rådet är att varje person utgår från sin egen situation eftersom det är så många faktorer som påverkar pensionen. Men en disponibel inkomst på 25 000 kronor i månaden som pensionär kräver ett ordentligt pensionssparande. När vår samarbetspartner Futur Pension tittat på riktlinjer för detta, bör en 30-åring som planerar att gå i pension vid 65 år sätta av cirka 8 000 kronor i månaden i en tjänstepension eller liknande, säger Anders.

Samtidigt tror en av tre småföretagare att deras ekonomiska levnadsstandard kommer att bli sämre efter pensionen. Nära två av tio småföretagare är oroliga för sin pension och kvinnor är mer oroliga än män. Bland orosmolnen finns svårigheter att få ihop pengarna, myndigheter som ändrar villkor hela tiden och att det inte kommer att finnas några pengar kvar i allmän pension när det är dags att lämna arbetsmarknaden.

– Vårt viktigaste råd till företagskunderna är att börja sätta av till pensionen tidigt i karriären – varje missat år slår hårt både mot den allmänna pensionen och tjänstepensionen. Det är viktigt att vi får med alla på tåget tidigt så att det inte uppstår stora ekonomiska klyftor mellan fattiga och välbeställda pensionerade småföretagare, avslutar Anders.

Siffror från undersökningen:

Planerad pensionsålder?

 • Nästan två av fem småföretagare planerar att gå i pension vid 65.
 • Småföretagare under 45 år planerar att gå i pension när de är 55 (10 procent), de mellan 46 och 54 år vid 60 (22 procent) och de som är över 55 år vid 65 (49 procent) eller 70 (13 procent).

Hur ser det egna pensionssparandet ut i dag?

 • 86 procent av småföretagare har någon form av pensionssparande utöver den allmänna pensionen. Nästan tre av fem har en tjänstepension och 37 procent har en privat pensionsförsäkring.
 • Drygt två av fem tror att de främst kommer att finansiera sitt pensionsliv med en tjänstepension.
 • En av fyra småföretagare sparar 5 000 – 10 000 kronor i snitt varje månad. Men totalt 43 procent sätter av mindre än 5 000 kronor per månad till pensionen.

Hur mycket behöver du ha att leva på som pensionär?

 • 24 procent av småföretagarna tror att de totalt behöver ha 25 000 kronor per månad efter skatt att leva på som pensionär.
 • 22 procent uppger att de kommer att behöva 20 000 kronor per månad och 18 procent uppger 30 000 kronor per månad.

Oro inför pensionen? Förväntad levnadsstandard? Största hindren?

 • Drygt fyra av fem känner sig inte oroliga över sin pension. Kvinnliga småföretagare tenderar dock att känna sig mer oroliga än manliga.
 • Ekonomin anses vara ett av de största hindren när det kommer till pensionen.
 • En av tre småföretagare tror att deras ekonomiska levnadsstandard kommer att bli sämre efter pension.
 • Som pensionär kommer man då främst att spara in på resor, nöjen och skaffa billigare boende.

Om undersökningen:

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Danske Bank. Syftet har varit att ta reda på hur småföretagare prioriterar regelbundna pensionsavsättningar till sig själva och om de sparar på annat sätt. Målgruppen för undersökningen har varit vd eller ägare för småföretag med mellan en och nio anställda. Totalt deltog 300 personer och telefonintervjuerna gjordes under våren 2018.

Ta del av hela undersökningen här

Läs mer om Danske Banks pensions- och försäkringslösningar som passar alla företag oavsett storlek.