Be Safe – skydda ditt företag mot finansiell brottslighet


Att skydda ditt företag mot finansiell brottslighet är en komplex uppgift. Du måste vara vaksam, vidta försiktighetsåtgärder och ha korrekta rutiner för efterlevnad på plats. Denna webbplats guidar dig genom de vanligaste riskerna för finansiell brottslighet och förklarar vad du ska vara medveten om för att du ska kunna hantera dessa risker. 

De bästa tipsen om hur du skyddar ditt företag mot finansiell brottslighet

! Var försiktig med oönskade telefonsamtal, e-postmeddelanden och textmeddelanden (sms). Utbilda alla anställda i att vara försiktiga om de blir ombedda att avslöja konfidentiell information eller personuppgifter via telefon, textmeddelande eller e-post – även om en begäran verkar äkta. Se till att konfidentiell information endast delas via säkra och trygga kanaler som eBanking eller District. Ladda inte heller ner skärm/fildelningsprogram på uppmaning av någon annan

! Fundera på att investera i en så kallad cyberförsäkring och internetbankförsäkring. Skydda ditt företag med it-försäkringsskydd, som ger dig experthjälp om du blir offer för ett it-angrepp. Se till att dina försäkringar täcker it-stölder/digitala inbrott som begås via eBanking eller District. 

! Genomför grundliga due diligence-kontroller av affärsrelationer för att minska riskerna. Se till att ditt företag har en standardprocess för due diligence på plats för att kontrollera affärsrelationer, till exempel med leverantörer och kunder. Och se till att de due diligence-kontroller som ditt företag utför på internationella handelspartner är lika noggranna som de för inhemska partners.

! Kontrollera att all information som anges i betalningsöverföringar är korrekt innan du går vidare. För internationella överföringar ska du också komma ihåg att kontrollera SWIFT-adressen, valutakoden samt uppgifterna om mottagare och land. Gör aldrig en betalning eller överföring som du är osäker på. Ha betalningsprocesser på plats för att säkerställa säker fakturering och säkra betalningar, och se till att ditt företag har dokumenterade och godkända listor på leverantörer och kunder.

Gör en riskbedömning. Var medveten om de hot som finns i vår omvärld och identifiera sårbarheter och risker för finansiell brottslighet i ditt företag. Den här broschyren beskriver ett brett spektrum av potentiella riskscenarier för finansiell brottslighet och förklarar hur du kan minska riskerna för ditt företag.

! Ha tydliga policyer och utbilda anställda om hoten från finansiell brottslighet. Ha tydliga dokumenterade rutiner för utbildningar och för processer som innebär tillgång till verksamhetens ekonomi och konfidentiella data, så att alla anställda vet hru man hanterar relaterade förfrågningar på ett säkert sätt.

Utsatt för bedrägeri? Läs mer om hur du anmäler bedrägeri eller kontakta oss omedelbart om du misstänker bedrägeri.

! Håll utkik efter ovanliga transaktioner på dina konton. Kontrollera ditt saldo regelbundet via Danske Mobile Banking eller Danske eBanking för att hålla koll på transaktioner som du inte känner igen.

Hantering av risker för finansiell brottslighet

 • Användning av kort eller digitala betalningar

  Ta reda på hur du skyddar ditt företag i följande situationer:

  • Vid användning av företagskort på ett fysiskt försäljningsställe.
  • Vid betalningar och överföringar.
  • Vid köp online.
  • Vid upptäckt av en ovanlig transaktion.
  • Vid mottagande av e-post, textmeddelanden (sms) och telefonsamtal.
 • Hitta användbara tips som hjälper ditt företag att upptäcka och undvika att bli offer för finansiell brottslighet 

  Läs mer på vår webbplats för kort och digitala betalningar, där du också kan hitta tips för att skydda ditt företag mot finansiell brottslighet när anställda använder företagskort eller gör digitala betalningar och överföringar. Webbplatsen förklarar också de risker för finansiell brottslighet som ditt företag utsätts för när du gör betalningar.

 • Att göra affärer internationellt

  Att göra affärer internationellt medför ytterligare risker för finansiell brottslighet, så du bör vara ännu mer vaksam för att skydda ditt företag

  • Internationella partners kan vara svåra att verifiera. Du bör alltid se till att du utför en grundlig due diligence-granskning av potentiella och befintliga handelspartners.
  • Valutakursfluktuationer utgör en risk när ditt företag importerar eller exporterar varor. Läs mer om vad du ska tänka på för att minska import- och exportrelaterade risker här.
  • När du köper, säljer eller handlar med internationella parter ska du vara medveten om eventuella embargon och sanktioner. Dessa kan ändras ofta, särskilt i instabila internationella politiska klimat. Det är ditt ansvar att undvika brott mot dessa internationella lagar. Läs mer om sanktioner här.
  • Vi kan behöva kontakta dig med ytterligare frågor när du överför pengar utomlands. Detta är för att säkerställa att vi hanterar Danske Banks internationella riskexponering.
  • Om ditt företag använder District och du skickar en betalning utomlands som en expressbetalning kan du följa betalningen till mottagaren med vår track-&-trace-funktion. Funktionen gör att du kan se status för betalningen och själv kontrollera att den har kommit fram.
  • Att göra affärer internationellt ökar bedrägeririskerna eftersom den personliga kommunikationen ofta är begränsad. Så du bör alltid vidta försiktighetsåtgärder när du har att göra med internationella partners.
  • Läs mer om att göra affärer internationellt. • Att vara online

  Att hantera it-risker är viktigt för alla företag. Om it-risker inte hanteras korrekt står ditt företag inför risken att it-brottslingar stjäl konfidentiella data och ekonomiska resurser. I värsta fall kan företaget till och med riskera att behöva avsluta verksamheten till följd av ett allvarligt it-angrepp.

  vår webbplats för it-säkerhet kan du hitta mer information om vad du kan göra för att säkerställa att ditt företags it-säkerhet är på högsta nivå.


 • Tillväxt och hantering av interna processer

  Tillväxt medför risker för finansiell brottslighet. Förutom att följa allmänna råd är det viktigt att göra en riskbedömning för att minska de risker för finansiell brottslighet som ditt företag står inför – oavsett storlek.

  Gör en riskbedömning – några av de riskfaktorer som din bedömning bör omfatta

  • Tillväxt – fler anställda och intressenter innebär fler som kanske inte upptäcker tecken på finansiell brottslighet.
  • Internationell exponering – internationella relationer breddar ditt företags exponering för nya typer av finansiell brottslighet.
  • Diversifierad profil och olika sektorer – att hantera många branscher gör ditt företag mer komplext, och nya typer av finansiell brottslighet kan hitta vägen genom denna komplexitet.

  Tips för vilka typer av processer och aktiviteter som bör omfattas av rutindokumentation i ditt företag

  • Due diligence-processer – hur du verifierar leverantörer och andra affärspartners.
  • Dokumenterad leverantörsöversikt – vilka affärsrelationer som har genomgått en due diligence-granskning och är kända för att vara en betrodd part.
  • Tydliga rutiner för betalningar och överföringar. Läs mer på vår webbplats för kort och digitala betalningar.
  • Genomför en kontrollgranskning med ”fyra ögon”. Fundera på vem som övervakar vem i företaget och kartlägg deras individuella risk för att missa signaler. (Ansvarsåtskillnad när företaget växer).
  • Skydda företagets data genom att begränsa de anställdas åtkomst för att säkerställa att de bara har tillgång till data och system som krävs för deras dagliga arbete.
  • Öka kunskapen om hot som bedrägerityper.
  • It-säkerhetspolicyer. Läs mer på vår webbplats för it-säkerhet.

  Om företaget står inför flera riskfaktorer som exempelvis exponentiell tillväxt, har internationell exponering och bedriver verksamhet i hårt reglerade branscher, bör du fundera på behovet av konsulttjänster eller investeringar i särskilda specialister för de områdena.

  Små företag står inför färre risker och det är ofta enklare att kontrollera processer i dessa företag – stora företag behöver tydligare dokumentation och striktare kontroll av sina processer.


Risktyper för finansiell brottslighet
Så påverkar vårt ansvar som bank dig som kund

På Danske Bank är vi fast beslutna att skydda våra kunder, intressenter och de samhällen där vi verkar, och vi tar vår skyldighet och vårt ansvar för att förebygga brott på allvar. 

Att förebygga finansiell brottslighet omfattar att leta efter mönster och upptäcka saker som är ovanliga. Vi använder oss av en trestegsstrategi som gör det möjligt för oss att veta vilka våra kunder är, förstå hur våra kunder använder banken och upptäcka och analysera all ovanlig användning av bankens produkter och tjänster.

Titta på videon på den här webbplatsen för att lära dig hur de åtgärder vi använder på Danske Bank för att bekämpa finansiell brottslighet kan få konsekvenser för dig som kund. 


Varför ber ni om bevis på min identitet?

 • Alla våra kunder är föremål för vår due diligence-process, vilket är en process som säkerställer att vi vet vilka våra kunder är. Denna process gäller både nya och befintliga kunder, även om de har varit kunder hos Danske Bank i många år.
 • Vår due diligence-process omfattar att dokumentera den verkliga huvudmannen för ett företag, förstå hur företaget är strukturerat och fastställa hur företaget använder eller förväntas använda våra produkter och tjänster.
 • Vi utför regelbundet våra due diligence-kontroller av våra kunder för att se om en kunds behov eller användning av våra produkter och tjänster har förändrats. För att säkerställa att vi kan uppdatera all information vi behöver är de frågor vi ställer relaterade till ditt företag och de personer som är kopplade till det.
 • Läs mer här om varför vi ställer frågor.

Varför ställer ni frågor om min transaktion?

 • Under en kundrelation övervakar vi hur våra kunder använder våra produkter och tjänster genom transaktionsövervakning och screening.
 • Genom att känna våra kunder och övervaka deras användning av våra produkter och tjänster och sedan jämföra dessa data med kundernas förväntade användning av banken, kan vi upptäcka ovanlig aktivitet.
 • Våra system och processer hjälper till att uppmärksamma oss när vi behöver utreda om kunder har utsatts för finansiell brottslighet eller om Danske Banks produkter och tjänster missbrukas för olaglig verksamhet. Detta skyddar både Danske Bank och våra kunder.
 • För att förstå din affärsmodell och hjälpa till att skydda ditt företag mot finansiell brottslighet kan vi be dig att skicka oss dokumentation av transaktioner på ditt företags bankkonto, som har bedömts inte vara i linje med företagets förväntade användning av banken.

Varför stoppas min transaktion?

 • Varför stoppas min transaktion?
  Vi matchar den information vi har om kunder och deras beteende mot data och information för att validera och korsreferera kundinformation och data.
 • För att validera, jämföra och screena våra egna kunddata använder vi data från internationella källor, som EU och FN, och från nationella register. 
 • Precis som alla andra finansiella institutioner övervakar Danske Bank internationella sanktionslistor och screenar kundinformation och beteende mot dessa listor.

 


Friskrivningsklausul: Innehållet i ovanstående är inte, och bör inte betraktas som, en ersättning för juridisk rådgivning.

Relaterat


Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.