Be Safe – skydda ditt företag mot finansiell brottslighet


Att skydda ditt företag mot finansiell brottslighet är en komplex uppgift. Du måste vara vaksam, vidta försiktighetsåtgärder och ha korrekta rutiner för efterlevnad på plats. Denna webbplats guidar dig genom de vanligaste riskerna för finansiell brottslighet och förklarar vad du ska vara medveten om för att du ska kunna hantera dessa risker.

Läs våra råd om hur du skyddar ditt företag mot ekonomisk brottslighet.

Läs mer

Hantering av risker för finansiell brottslighet

 • Användning av kort eller digitala betalningar

  Ta reda på hur du skyddar ditt företag i följande situationer:

  • Vid användning av företagskort på ett fysiskt försäljningsställe.
  • Vid betalningar och överföringar.
  • Vid köp online.
  • Vid upptäckt av en ovanlig transaktion.
  • Vid mottagande av e-post, textmeddelanden (sms) och telefonsamtal.
 • Hitta användbara tips som hjälper ditt företag att upptäcka och undvika att bli offer för finansiell brottslighet 

  Läs mer på vår webbplats för kort och digitala betalningar, där du också kan hitta tips för att skydda ditt företag mot finansiell brottslighet när anställda använder företagskort eller gör digitala betalningar och överföringar. Webbplatsen förklarar också de risker för finansiell brottslighet som ditt företag utsätts för när du gör betalningar.

 • Att göra affärer internationellt

  Att göra affärer internationellt medför ytterligare risker för finansiell brottslighet, så du bör vara ännu mer vaksam för att skydda ditt företag

  • Internationella partners kan vara svåra att verifiera. Du bör alltid se till att du utför en grundlig due diligence-granskning av potentiella och befintliga handelspartners.
  • Valutakursfluktuationer utgör en risk när ditt företag importerar eller exporterar varor. Läs mer om vad du ska tänka på för att minska import- och exportrelaterade risker här.
  • När du köper, säljer eller handlar med internationella parter ska du vara medveten om eventuella embargon och sanktioner. Dessa kan ändras ofta, särskilt i instabila internationella politiska klimat. Det är ditt ansvar att undvika brott mot dessa internationella lagar. Läs mer om sanktioner här.
  • Vi kan behöva kontakta dig med ytterligare frågor när du överför pengar utomlands. Detta är för att säkerställa att vi hanterar Danske Banks internationella riskexponering.
  • Om ditt företag använder District och du skickar en betalning utomlands som en expressbetalning kan du följa betalningen till mottagaren med vår track-&-trace-funktion. Funktionen gör att du kan se status för betalningen och själv kontrollera att den har kommit fram.
  • Att göra affärer internationellt ökar bedrägeririskerna eftersom den personliga kommunikationen ofta är begränsad. Så du bör alltid vidta försiktighetsåtgärder när du har att göra med internationella partners.
  • Läs mer om att göra affärer internationellt. • Att vara online

  Att hantera it-risker är viktigt för alla företag. Om it-risker inte hanteras korrekt står ditt företag inför risken att it-brottslingar stjäl konfidentiella data och ekonomiska resurser. I värsta fall kan företaget till och med riskera att behöva avsluta verksamheten till följd av ett allvarligt it-angrepp.

  vår webbplats för it-säkerhet kan du hitta mer information om vad du kan göra för att säkerställa att ditt företags it-säkerhet är på högsta nivå.


 • Tillväxt och hantering av interna processer

  Tillväxt medför risker för finansiell brottslighet. Förutom att följa allmänna råd är det viktigt att göra en riskbedömning för att minska de risker för finansiell brottslighet som ditt företag står inför – oavsett storlek.

  Gör en riskbedömning – några av de riskfaktorer som din bedömning bör omfatta

  • Tillväxt – fler anställda och intressenter innebär fler som kanske inte upptäcker tecken på finansiell brottslighet.
  • Internationell exponering – internationella relationer breddar ditt företags exponering för nya typer av finansiell brottslighet.
  • Diversifierad profil och olika sektorer – att hantera många branscher gör ditt företag mer komplext, och nya typer av finansiell brottslighet kan hitta vägen genom denna komplexitet.

  Tips för vilka typer av processer och aktiviteter som bör omfattas av rutindokumentation i ditt företag

  • Due diligence-processer – hur du verifierar leverantörer och andra affärspartners.
  • Dokumenterad leverantörsöversikt – vilka affärsrelationer som har genomgått en due diligence-granskning och är kända för att vara en betrodd part.
  • Tydliga rutiner för betalningar och överföringar. Läs mer på vår webbplats för kort och digitala betalningar.
  • Genomför en kontrollgranskning med ”fyra ögon”. Fundera på vem som övervakar vem i företaget och kartlägg deras individuella risk för att missa signaler. (Ansvarsåtskillnad när företaget växer).
  • Skydda företagets data genom att begränsa de anställdas åtkomst för att säkerställa att de bara har tillgång till data och system som krävs för deras dagliga arbete.
  • Öka kunskapen om hot som bedrägerityper.
  • It-säkerhetspolicyer. Läs mer på vår webbplats för it-säkerhet.

  Om företaget står inför flera riskfaktorer som exempelvis exponentiell tillväxt, har internationell exponering och bedriver verksamhet i hårt reglerade branscher, bör du fundera på behovet av konsulttjänster eller investeringar i särskilda specialister för de områdena.

  Små företag står inför färre risker och det är ofta enklare att kontrollera processer i dessa företag – stora företag behöver tydligare dokumentation och striktare kontroll av sina processer.


Risktyper för finansiell brottslighet

Så påverkar vårt ansvar som bank dig som kund

På Danske Bank är vi fast beslutna att skydda våra kunder, interessenter och de samhällen där vi verkar, och vi tar vår skyldighet och vårt ansvar för att förebygga brott på allvar.

Att förebygga finansiell brottslighet omfattar att leta efter mönster och upptäcka saker som är ovanliga. Vi använder oss av en trestegsstrategi som gör det möjligt för oss att veta vilka våra kunder är, förstå hur våra kunder använder banken och upptäcka och analysera all ovanlig användning av bankens produkter og tjänster.

Titta på videon på den här webbplatsen för att lära dig hur de åtgärder vi använder på Danske Bank för att bekämpa finansiell brottslighet kan få konsekvenser för dig som kund.

Friskrivningsklausul: Innehållet i ovanstående är inte, och bör inte betraktas som, en ersättning för juridisk rådgivning.

Relaterat


Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.