Om du behöver spara pengar har vi inlåningskonton med fast ränta. Här kan du placera pengar om du behöver spara till framtida investeringar, bygga upp en buffert eller bara vill placera dina pengar där de får bättre avkastning. På Danske Bank erbjuder vi Fastränteplacering och Sparkonto Företag.