Fastränteplacering

Fast ränta innebär att du binder pengarna under en fast tidsperiod till en bestämd ränta. Sparformen passar när du vill ha en trygg placering till en bestämd avkastning. Fördelarna är att det är en trygg placering, du kan välja bindningsperiod och enkelt förlänga den vid behov.

Om du behöver spara pengar har vi inlåningskonton med fast ränta. Här kan du placera pengar om du behöver spara till framtida investeringar, bygga upp en buffert eller bara vill placera dina pengar där de får bättre avkastning. På Danske Bank erbjuder vi Fastränteplacering och Sparkonto Företag.

Fastränteplacering omfattas av den danska insättningsgarantin (Garantiformuen) med kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin upp till 1 050 000 kr per person och institut.

Belopp sparade på Fastränteplacering skyddas av den danska insättningsgarantin (Garantiformuen) med ett kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin.

Vad betyder insättningsgarantin i detalj?
Insättningsgarantin innebär att du har rätt till ersättning upp till 100 000 euro om banken skulle gå i konkurs. Om motvärdet av 100 000 euro understiger 1 050 000 kronor, som är det svenska garantibeloppet, kommer den svenska beloppsgränsningen att gälla. Garantiformuen kommer att utbetala garantin genom att, senast inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller danska myndigheter beslutat att garantin ska träda in, skicka ett betalningsuppdrag till Riksgälden som därefter utför utbetalningen. 
Insättare som inte omfattas av insättningsgaranti: Vissa kategorier av insättare är undantagna från rätten till ersättning från garantin. Närmare information om insättningsgarantin, bland annat vilka kategorier av insättare som är undantagna från rätten till ersättning finns på Insättningsgaranti.

Fördelar med fastränteplacering

 • Fast ränta till känd avkastning
  Eftersom räntan binds vet du i förväg hur stor avkastningen blir. Räntan är fast oavsett hur ränteläget förändras.
 • Trygg placering
  Pengarna är placerade på ett konto som omfattas av insättningsgarantin.
 • Bindningstid
  Du kan välja mellan flera olika fasta bindningstider eller ett valfritt slutdatum som passar dig, från 3 månader till 2 år.

 

Aktuella räntor för fastränteplacering*

LöptiderRäntesats**Effektiv ränta
1 månader3,40 %3,45 % 
2 månader3,50 %3,55 % 
3 månader3,37 %3,41 %
4 månader3,35 %3,39 %
6 månader3,20 %3,23 %
9 månader3,20 %3,21 % 
1 år3,10 %3,10 %
2 år2,80 %2,76 %

Räntorna är exempel på bindningstider. Räntorna är indikativa och kan förändras under dagen.

* För finansiella institutioner gäller andra villkor, kontakta banken för aktuella räntesatser.
**  Räntan beräknas på verkligt antal dagar dividerat med verkligt antal dagar, vilket för ett helt år innebär 365/365, alt. 366/366.

 

Öppna ett konto för Fastränteplacering

Fastränteplacering erbjuds till företagskunder som har ett Företags- eller Danske Business-konto.

Fastränteplacering går att beställa via Kundservice Företag.

Beställ - befintlig kund Bli företagskundAndra sparformer för dig som företagskund

Sparkonto - för dig som vill ha pengarna tillgängliga. Om du vill spara löpande för att bygga upp en buffert eller placera överlikviditet skall du välja Sparkonto Företag. Kontot omfattas av insättningsgarantin, har fria uttag, inga avgifter, inga beloppsbegränsningar eller bindningstider. Ett sparkonto passar alla typer av företag, föreningar och stiftelser. Fördelen är att pengarna alltid finns till hands när du behöver dem.

Läs mer om Sparkonto företag 


Villkor Fastränteplacering

 • Lägsta belopp är 100 000 kr.
 • Bindningstid upp till 2 år.
 • Storleken på sparbeloppet bestämmer du när kontot öppnas och hela beloppet sätts in. Ytterligare insättningar kan ske i samband med eventuell förlängning av placeringen.
 • Ränta betalas ut på förfallodagen. Om du väljer förlängning kan du välja om även räntan ska bindas om eller betalas ut. Räntan beräknas på verkligt antal dagar dividerat med verkligt antal dagar, vilket för ett helt år innebär 365/365, alt. 366/366.
 • Hela eller delar av beloppet kan tas ut före förfallodagen mot en avgift
  Vid deluttag utbetalas beloppet med avdrag för avgift. Ränta för belopp uttaget i förtid betalas ut på förfallodagen.
  Vid uttag av hela beloppet utbetalas upplupen ränta med avdrag för avgift och kontot avslutas.
 • Det är inte möjligt att förlänga placeringen om saldot understiger 100 000 kr.
 • Effektiv ränta är ett vanligt sätt att uttrycka ränta för att få jämförbarhet mellan olika sätt att beräkna räntan. Man förutsätter i beräkningen att erhållen ränta återinvesteras och förräntas till den nominella räntesatsen. Räntesatsen beräknas som om räntan betalas ut en gång per år.
 • Om räntan betalas flera gånger per år blir den effektiva räntan högre än den nominella räntan. Om räntan istället betalas mer sällan än en gång per år blir den effektiva räntan lägre än den nominella räntan (till exempel på en flerårig fastränteplacering).
 • Villkor FastränteplaceringDistansavtal

   

  Relaterat innehåll


  Få alla fördelar i dag.
  Bli kund i Danske Bank.

  Content is loading
  Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
  Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.