Ibland händer det att företagets utgifter och intäkter inte håller samma takt. Därför kan även företag som går bra uppleva perioder då inbetalningarna inte matchar utbetalningarna. Då kan en kontokredit vara en bra lösning.

Kontokrediten är kopplad till företagets transaktionskonto, där löpande in- och utbetalningar sker. Vi kommer på förhand överens om en lämplig kreditnivå som kan utnyttjas efter behov. Företaget betalar därefter ränta på det belopp som utnyttjats. Utöver ränta tillkommer även en kreditavgift, oftast i form av en löpande provision på företagskrediten.