Utlandsbetalningar

Om du betalar eller tar emot gränsöverskridande betalningar, finns det vissa regler och förfaranden som ska iakttas. Till exempel att du anger rätt IBAN och BIC. För betalningar mellan EU-länderna, måste du också uppfylla EU-kraven. Danske Banks Cash Management- och affärssystem är effektiva verktyg som kan göra gränsöverskridande betalningar enklare och mer kostnadseffektiva.
Läs om vår plattform District >

Nedan kan du hitta information om IBAN, SEPA, avgående utlandsbetalningar, ankommande utlandsbetalningar och avgiftskoder för betalningar inom EU/EES.

Inte kund i banken? Bli kontaktad för en dialog utifrån ditt företags utmaningar och möjligheter

Bli kontaktad av oss

 Utlandsbetalningar

Mer information

 • IBAN

  IBAN står för International Bank Account Number (internationellt bankkontonummer). Det är en metod för att tolka och kontrollera bankkontonummer som utvecklats av bankerna i Europa och gäller för alla länder inom EU samt Norge, Schweiz, Liechtenstein, Ungern och Turkiet. Varje land har angett en IBAN-standard som ger ett kontonummer på max 34 tecken, både siffror och bokstäver. På detta sätt har alla kontonummer inom ett land exakt samma utseende.

  Varför använda IBAN
  IBAN gör gränsöverskridande betalningar enklare och ger banken möjlighet att kunna kontrollera omedelbart efter mottagandet att kontonumret är korrekt. Detta leder till en snabb insättning till kontot. Samtidigt undviker man avgifter för manuell hantering av betalningar.

  Uppbyggnaden av IBAN
  IBAN är en internationell standard (ISO 13.616). Gemensamt för alla IBAN är att:

  • De första två tecknen identifierar landet – landskod.
  • Nästa två tecken är kontrollsiffror som gör det möjligt att kontrollera att hela nummerserien är korrekt.
  • Efter följer ett antal tecken (3-4) som identifierar banken.
  • Övriga tecken identifierar kontonummer. Här förekommer nollutfyllnad beroende på hur kontostrukturen ser ut i respektive land.

  Importörer
  Din utländska leverantör ska ange sitt IBAN som mottagarkonto på fakturan som du sedan anger i betalningsinstruktionen till banken. Om leverantören vill ha betalning till konto inom EU/EES måste IBAN användas som mottagarkonto.

  Exportörer
  Du ska ange ditt IBAN på dina fakturor så att dina utländska kunder kan ange det i betalningsinstruktionen till sin bank.

  Hur får du ett IBAN?
  Banken kommer att lägga ett IBAN till dina konton. Du kan inte automatiskt beräkna ett IBAN själv, eftersom varje bank kan ha olika metoder för att registrera sina kontonummer i IBAN. IBAN visas på kontoutdrag och i bankens online-system.

  Länder med IBAN

 • SEPA

  Vad är en SEPA-betalning?
  En SEPA-betalning är en standardbetalning i euro till en mottagare inom SEPA, Europas gemensamma betalningsområde. En betalning i Svenska kronor från Sverige kan skickas till mottagare inom SEPA med samma villkor och prissättning på avsändarsidan men det blir dyrare för mottagaren att ta emot en betalning i Svenska kronor. Rekommendationen är att alltid skicka i mottagarlandets valuta.

  Fakta om SEPA
  • SEPA står för Single Euro Payments Area.
  • Gäller vid betalningar i euro till EU-länder samt Island, Norge, Schweiz, Liechtenstein, Andorra, Monaco och San Marino.
  • En SEPA-betalning når normalt mottagaren samma dag men senast bankdagen efter betalningen skickas.

  Om du vill veta mer kan du ringa oss på 0752-48 49 30.

  SEPA Direct Debit (autogirotjänst)
  Om ditt företag har återkommande fasta betalningar i euro, så kan SEPA Direct Debit vara ett enkelt och billigt sätt att hantera dem.

  SEPA Direct Debit är en lösning som gör det möjligt för dig att samla företagets samtliga betalningar och fakturor i euro på ett konto. Här kan du genomföra automatiska betalningar och fakturor i euro – med snabb avstämning och utan valutaförlust. På det sättet kan lösningen bidra till att optimera företagets betalningsprocesser och förbättra kassaflödet.

  SEPA Credit Transfer
  Med förordning nr 924/2009 med komplettering i nr 260/2012 införde EU nya regler för begränsning av avgifter för gränsöverskridande betalningar mellan EU-länderna. Reglerna gäller både privat- och företagskunder.

  Syftet med de nya reglerna:
  För att möjliggöra för företag att överföra pengar snabbt, säkert och billigt från ena änden av EU till den andra.
  För att harmonisera avgifterna för inhemska och gränsöverskridande betalningar inom EU.
  För att göra det möjligt för bankerna att behandla betalningar automatiskt utan manuell bearbetning.

  Villkor för förordningen
  När villkor är uppfyllda måste avgiften för gränsöverskridande betalningar vara samma som den avgift du betalar för en liknande inhemsk betalning.

  Förutsättningarna är som följer:

  • Betalningen ska ske inom EU-länderna.
  • Mottagarens IBAN-konto (International Bank Account Number) måste anges
  • Avsändaren och mottagaren av betalningen ska vardera betala sina egna bankavgifter.
  • Avsändare- och mottagare måste kunna utföra betalningar utan manuell hantering.

 • Avgående utlandsbetalningar


  Avgående utlandsbetalningar:
  För att din betalning till utlandet ska kunna genomföras så snabbt, säkert och billigt som möjligt måste den innehålla korrekta uppgifter.

  Om din betalning innehåller felaktigheter eller saknar information så finns risken att betalningen inte kommer fram eller hamnar fel och måste reklameras. Kostnaden för reklamationen får du som betalningsavsändare stå för. Se därför alltid till att få korrekta uppgifter från betalningsmottagaren.
  I pdf-dokumentet ”Landinformation” informerar vi om vad respektive land rekommenderar för att betalningen ska kunna genomföras så snabbt, säkert och billigt som möjligt. Om det land som ni önskar skicka en betalning till inte finns med i ”Landinformation” kontakta banken för mer information om det aktuella landet. (Tänk på att dokumentet nedan uppdateras när det sker förändringar. Om du skriver ut dokumentet så bör du kontinuerligt kontrollera att du har senaste version.)

  För att kunna skicka betalningar till länder där inte Danske Bank har verksamhet används Danske Banks omfattande nätverk av korrespondentbanker som gör det möjligt för oss att erbjuda banköverföringar via SWIFT-systemet.

  Bra att känna till: banken kan komma att anlita biträde av en utländsk bank för att din betalning ska kunna genomföras. Den utländska banken kan i sådant fall komma att ta ut en avgift för sin hantering, vilket kan medföra att det belopp som mottagarens bank erhåller reduceras i motsvarande mån. Banken svarar ej för kostnader som tas ut av utländska banker i samband med utförandet av betalningsuppdraget.

  SWIFT-BIC
  SWIFT är en förkortning av Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. BIC-kod är det samma som SWIFT. Systemet bygger på internationell standard. Det betyder att alla betalningar måste innehålla korrekt och fullständig information om mottagarens bank detta via BIC/SWIFT.

  BIC/SWIFT-adress
  En BIC/SWIFT består av 8 eller 11 tecken. Exempel: DABASESX Danske Bank Sverige.
  Tecken 1-4 förkortning av bankens namn DABA = Danske Bank
  5-6 landskod SE = Sverige
  7-8 ort SX = Stockholm
  9-11 filial = Branch, krävs till vissa banker i vissa länder.
  Observera att BIC/SWIFT alltid skrivs utan mellanslag, bindestreck eller punkter.

  Med SWIFT/BIC kan du skapa en enda ingång till alla dina banker runt om i världen. Du kan skicka betalningsinstruktioner och ta emot rapporter från olika banker i olika länder via SWIFT-nätet.

  Läs mer på www.swift.com
 • Ankommande utlandsbetalningar

  När du sänder en faktura eller begäran om betalning till en utländsk kund måste du alltid ange företagets IBAN (International Bank Account Number) och BIC (Bank Identifier Code), också kallat SWIFT-adress. Dessa uppgifter gör att betalningen behandlas snabbt, säkert och du som mottagare får inbetalningen till det konto du önskar. I många fall sparar även er utländska kund en extra kostnad genom att ni har rätt betalningsinformation på fakturan.

  Danske Bank Sveriges BIC/Swift adress är: DABASESX
  Information om vilket IBAN företagets konto har hittar du i District under kontoinformation/transaktionsöversikt.

  Collection Service
  Behöver du göra stora faktureringar till den nordiska regionen? Vill du slippa hanteringen av fakturor i olika format till olika länder? Skicka ditt faktureringsunderlag till oss elektroniskt, sedan sköter vi resten.

  SWIFT-BIC
  SWIFT är en förkortning av Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. BIC-kod är det samma som SWIFT. Systemet bygger på internationell standard. Det betyder att alla betalningar måste innehålla korrekt och fullständig information om mottagarens bank detta via BIC/SWIFT.

  BIC/SWIFT-adress 
  En BIC/SWIFT består av 8 eller 11 tecken. Exempel: DABASESX Danske Bank Sverige.

  Tecken 1-4 förkortning av bankens namn DABA = Danske Bank 
   5-6 landskod SE = Sverige SE = Sverige 
   7-8 ort SX = Stockholm 
   9-11 filial = Branch, krävs till vissa banker i vissa länder 

  Observera att BIC/SWIFT alltid skrivs utan mellanslag, bindestreck eller punkter.

  Med SWIFT/BIC kan du skapa en enda ingång till alla dina banker runt om i världen. Du kan skicka betalningsinstruktioner och ta emot rapporter från olika banker i olika länder via SWIFT-nätet.

  Läs mer på www.swift.com
 • Avgiftskoder för betalningar inom EU/EES

  Efter införandet av Betaltjänstlagen är det begränsat vilka avgiftskoder som kan användas för betalningar inom EU/EES.

  • SHA – Kostnaderna delas. Omkostnader i Sverige står avsändaren för och betalningsmottagaren står för kostnaderna i utlandet.
  • OUR – Avsändaren står för alla kostnader.
  • BEN – Betalningsmottagaren står för alla kostnader.

  Beskrivning på vilka koder som kan användas vid utlandsbetalning:

  • Utlandsbetalningar inom EU/EES oavsett vilken valuta som skickas med/utan växling kan endast avgiftskoden SHA användas.
  • Utlandsbetalning utanför EU/EES i alla valutor kan avgiftskoderna BEN, SHA och OUR användas.

Relaterat innehåll


Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.