Nya EU-regler för investerare
Från och med  2018 gäller de nya EU-reglerna MIFID II (Markets in Financial Instruments Directive) som innebär att alla företag, förvaltningsbolag och fonder behöver en LEI-kod för att kunna handla värdepapper och derivat på börser och andra finansiella handelsplatser i Europa. Detta gäller även när Danske Bank investerar för ditt företag.

En LEI-kod (Legal Entity Identifier) är en 20-siffrig unik kod för att identifiera samtliga juridiska personer och företag i EU. Syftet är att öka finansmarknadernas transparens och skyddet för dig som investerare.

Behöver alla företag en LEI-kod?
”Enskilda firmor med en årlig omsättning lägre än 3 miljoner kronor behöver inte en LEI-kod. Man behöver oftast inte heller en LEI-kod om man bara investerar i fonder eller om företaget till exempel vill köpa aktier som enbart kan handlas med på New York-börsen. Det vill säga, om man endast vill handla med värdepapper som inte finns tillgängliga på handelsplatser i Europa”, förklarar Per, placeringsspecialist på Danske Bank.

Så här gör du:

  1. Välj en auktoriserad återförsäljare av LEI-koder, exempelvis NordLEI eller GMEIutility.
  2. Registrera din information på försäljarens hemsida. Förutsatt att du anger ditt organisationsnummer vid köpet, mottar Danske Bank den automatiskt.
  3. Betala för registreringen. En LEI-kod kostar cirka 1000 SEK och behöver förnyas årligen.
  4. LEI-försäljaren godkänner din information.
  5. Kom ihåg att förnya LEI-koden varje år.

”Mer information om de nya reglerna, köpprocessen samt vanliga frågor & svar finns på vår webbplats. När man ändå är igång med detta kan det vara ett bra tillfälle att se över företagets placeringar så att de stämmer med befintliga mål och behov. Ta gärna hjälp av bankens rådgivare för en genomgång”, avslutar Per.

Har du frågor?
Du är alltid välkommen att kontakta oss och når oss via telefon eller chatt.

PS. Kom ihåg att du kan underlätta bokslutsprocessen och låta företagets revisor själv hämta engagemangsspecifikationer från banken via Revisorportalen