Placeringar

Välj rätt placering – och låt pengarna jobba
Ett sparkapital innebär både en buffert och nya affärsmöjligheter. Oavsett om ditt företag har ett stort eller litet överskott att placera har vi en lösning som kan få pengarna att växa. Investerade pengar kan arbeta för dig dygnets alla timmar. Värdepapper

Värdepapper

Värdepapper – hög risk och chans till hög avkastning. Värdepapper är en placering som passar dig som är insatt i finansmarknaden, vill vara aktiv själv och är beredd att ta en hög risk. Fördelen är att du kan få en hög avkastning på pengarna.

Läs mer om värdepapper

Sparkonto

Sparkonto

Det finns olika typer av sparkonton som passar alla typer av företag, föreningar och stiftelser. På ett sparkonto placerar du pengar som du behöver ha åtkomliga. Ett traditionellt sparkonto omfattas av insättningsgarantin, har fria uttag, inga avgifter eller bindningstider. 

Läs om sparkonto

Fonder

Fastränteplacering

Fastränteplacering innebär att du binder pengarna under en fast tidsperiod till en bestämd ränta. Sparformen passar när du vill ha en trygg placering till en bestämd avkastning.

Läs mer om fastränteplacering


Belopp sparade på Sparkonto och Fastränteplacering skyddas av den danska insättningsgarantin (Garantiformuen) med ett kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin.

Vad betyder insättningsgarantin i detalj?
Insättningsgarantin innebär att du har rätt till ersättning upp till 100 000 euro om banken skulle gå i konkurs. Om motvärdet av 100 000 euro understiger 1 050 000 kronor, som är det svenska garantibeloppet, kommer den svenska beloppsgränsningen att gälla. Garantiformuen kommer att utbetala garantin genom att, senast inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller danska myndigheter beslutat att garantin ska träda in, skicka ett betalningsuppdrag till Riksgälden som därefter utför utbetalningen. 
Insättare som inte omfattas av insättningsgaranti: Vissa kategorier av insättare är undantagna från rätten till ersättning från garantin. Närmare information om insättningsgarantin, bland annat vilka kategorier av insättare som är undantagna från rätten till ersättning finns på Insättningsgaranti.

Kapitalförvaltning

För stora och mindre företag - Denna info ska in sen när det finns mer att komplettera med för företag och inte bara PB.

Läs om kapitalförvaltning  


Rådgivning och hållbarhet

District - Vår finansiella plattform

Optimera verksamheten och få kontroll över företagets ekonomi i realtid med District. Anpassa den efter just ditt företags behov och dina dagliga rutiner. Det har aldrig varit enklare att styra företagets ekonomi och ta bättre finansiella beslut.
Läs mer om District


Rådgivning

Det är mycket att tänka på när man ska placera sitt kapital. Vi kan hjälpa till att lägga upp en investeringsstrategi som passar ditt företags önskemål och behov. När vi ger investeringsråd utgår vi alltid från företagets investeringshorisont och riskvilja. Eftersom urvalet vid vår investeringsrådgivning omfattar finansiella instrument som är utgivna, utfärdade eller tillhandahållna av Danske Bank kommer rådgivningen utföras på icke-oberoende grund.

Bli företagskund

Hållbarhetsarbete

På Danske Bank drivs vi av en ambition att skapa långsiktiga värden för våra kunder, medarbetare, ägare och investerare och för de samhällen vi verkar i. Långsiktigt värdeskapande och ett aktivt hållbarhetsarbete går hand i hand. Som en del i det finansiella systemet har vi en viktig roll och ansvar för att främja en hållbar utveckling utifrån de utmaningar som vårt samhälle står inför.

Läs mer


Kontakta oss om du har frågor

Kundservice
Vardagar 09:00 - 16:00Starta chatt
Teknisk support
District support:
Vardagar 09:00 - 16:00


Starta chatt
Chatta med oss här. Har du specifika frågor om ditt engagemang? Var då beredd på att kunna verifiera din identitet med hjälp av t.ex. bank-id, så ska vi försöka hjälpa dig på bästa sätt.
 • Ring

  Kundservice Företag

  0752-48 49 30

  Kundsupport Internettjänster:

  020-790 347

  Kundsupport Internettjänster från utlandet:

  +45 55 85 04 48
  Våra Finanscenter

  När du ringer till oss, och när vi ringer till dig på din begäran eller som en uppföljning av din begäran, så kan telefonsamtalet komma att spelas in och sparas som dokumentation och av säkerhetsskäl. Vi måste spela in och spara telefonsamtalen om vi diskuterar investeringsfrågor med dig.

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading
Show more rows: All table rows are already visible for screen readers.
Show less rows: All table rows are already visible for screen readers.