– Lyckas man centralisera ekonomifunktionen kan man frigöra både tid och pengar, säger Anders Gullesjö, ansvarig för Danske Banks företagsenhet.

De senaste åren har lett till konsekvenser inte bara för vårt sätt att jobba utan också för var vi jobbar. Distansjobb från hemmet blev vardag och samhället ställde om rekordsnabbt.

– Digitaliseringen bidrar till bättre tillgänglighet och ökad effektivitet i administrativ hantering, samtidigt som den snabbar på processer. Banken har en viktig rådgivande funktion i att hjälpa företag med att hantera kassaflödet, justera sina prognoser och leta efter besparingar, säger Anders Gullesjö. 

– Det handlar dels om att göra en analys av kassaflödet men också identifiera processer och funktioner i företaget som kan ställas om på kort sikt och som faktiskt effektiviserar verksamheten. Det är kunskaper som behövs nu i tider med ökad ekonomisk osäkerhet, stigande räntor och hög inflation, säger Anders.

Automatisering och digitalisering är ett område som ökar, och där kan banken erbjuda riktigt bra lösningar. Danske Bank har laddat företagsplattformen District med en mängd olika funktioner som kan underlätta företagets vardag.

– Du kontrollerar bolagets finansiella ställning och kan enkelt hantera betalningar och smidigt sköta administrativa funktioner. Men också sköta dina valutaaffärer, garantier, företagens kort, göra kassaflödesberäkningar samt styra din likviditetsplanering i plattformen, säger Anders.

Centraliserad funktion frigör resurser

Danske Bank erbjuder dessutom tjänsten Cashpoolsystem, även kallat koncernkonto. Hos många bolag finns medarbetare som gör ungefär samma arbete på dotterbolagens ekonomiavdelningar.

– Genom att centralisera den funktionen kan man frigöra resurser som kan lägga mer tid på andra arbetsuppgifter. Det är en trend att allt fler verksamheter centraliserar just ekonomifunktionerna för att skapa skalfördelar. Det är något som kommer att skapa effektivitetsvinster på kort sikt, säger Anders Gullesjö.

Enligt honom är Cashpool en bra lösning för att automatiskt skapa ränteoptimering genom att man nettar ut underskott i ett bolag mot ett överskott i ett annat bolag.

– Det är ofta en bra lösning om ditt företag är verksamt i fler länder än Sverige, avslutar Anders Gullesjö.

Fakta

Om du vill att dina kunder ska kunna skriva under avtal eller andra handlingar på din webbplats med BankID, så hjälper Danske Bank till med bankernas ID-tjänst. BankID är både en elektronisk identitetshandling och ett elektroniskt signeringsverktyg. Eftersom du slipper hantera en massa papper blir dina rutiner snabbare och enklare. Med hjälp av bankernas ID-tjänst kan du skynda på beslutsprocesser och utveckla nya tjänster.

Dela dina utmaningar - Kontakta oss

Kontakta kundservice företag
Kundservice Företag: 0752-48 49 30