Aktiehandel
Danske Bank är en nyckelspelare på den svenska aktie- och derivatmarknaden. Vi tillhandahåller högkvalitativ analys på cirka 100 svenska börsföretag samt olika sektor och strategiprodukter, bl a har vi en speciell hållbarhetsanalys av börsens 80 största bolag. Våra kunder åtnjuter också marknadens ledande utbud av bolagsmöten, seminarier och studieresor.

ECM
ECM (Equity Capital Markets) omfattar framförallt börsintroduktioner, nyemissioner och större blockaffärer. Transaktionerna sker i nära samarbete med vår aktieavdelning och Corporate Finance enhet.

Corporate Finance
Danske Bank Corporate Finance erbjuder kvalificerad rådgivning både vid publika och privata företagstransaktioner. Publik rådgivning omfattar bland annat börsintroduktioner, nyemissioner, riktade emissioner, företrädesrättsemissioner samt andra kapitalmarknadstransaktioner. Privat rådgivning inkluderar bland annat förvärv, avyttringar, sammanslagningar, utköp samt "fairness opinions”.