Bankgaranti

Bankgarantier kan minimera din risk

En bankgaranti kan vara ett bra verktyg för ditt företag om du vill minimera risken i samband med avtal. När ditt företag tecknar ett avtal med en kund, leverantör eller uthyrare kan en bankgaranti vara en del av avtalet. Syftet med garantin är att skydda den ena parten – eller båda – mot förlust.


Ibland händer det att en part kräver en bankgaranti för att överhuvudtaget ingå i ett avtal. En bankgaranti innebär att banken tar en risk för ditt företags räkning genom att garantera betalningen. Därför gör vi en kreditbedömning, på samma sätt som när vi beviljar lån och krediter innan vi ställer ut en bankgaranti.

Bli företagskund

Garantityper

 • Anbud - Bid

  En anbudsgaranti garanterar importören ersättning om exportören inte lever upp till sina åtaganden i egenskap av anbudsgivare vid en upphandling.

  Ofta är en anbudsgaranti en förutsättning för att ett anbud ska beaktas. En anbudsgaranti är normalt på 2-5 procent av kontraktsbeloppet.
 • Förskott - Advance payment

  Förskottsgarantin garanterar importören återbetalning av ett avtalat och betalat förskott om exportören inte lever upp till sina åtaganden enligt avtalet.

  Förskottsgarantin är normalt på 10-30 procent av kontraktsbeloppet.
 • Fullgörande - Performance

  Fullgörandegarantin garanterar importören ersättning om exportören inte lever upp till sina åtaganden enligt avtalet.

  Denna form av garanti är oftast på 10-20 procent av kontraktets värde.
 • Garantitid - Warranty

  Garantitidsgarantin garanterar importören ersättning om exportören inte lever upp till sina åtaganden enligt avtalet under den avtalade garantitiden.
 • Återbetalning - Retention

  Återbetalningsgarantin garanterar importören återbetalning av det belopp som importören hade rätt att innehålla tills exportören fullgjort arbetet/leveransen.
 • Betalning - Payment

  Betalningsgarantin garanterar exportören betalning om importören inte uppfyller sina betalningsåtaganden.

  Betalningsgarantin kan eventuellt ställas genom påskrift på en växel, en så kallad aval. I detta fall står Danske Bank för att växeln betalas.

Relaterat innehåll


Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.