Ett ägarskifte kan innebära en överlåtelse inom en familj, försäljning till en utomstående köpare eller till kompanjoner eller anställda. Oavsett om det sker för att du som ägare närmar dig pensionsålder, vill investera i nya projekt eller helt enkelt få mer fritid uppstår många funderingar inför en försäljning eller generationsskifte. Planering och framförhållning är av stor betydelse för att trygga både din egen och företagets framtid. Hur går man till väga, var hittar man rätt köpare och hur ser vardagen ut efter ägarskiftet? På Danske Banks Entreprenörsservice arbetar Jonas och en av Private Banking skattespecialister Christian med just dessa frågeställningar.

– De flesta som kommer till oss har redan tagit beslutet att sälja och behöver en diskussionspartner för att ta sig vidare i processen. Min bild är att många företagare är ganska ensamma i dessa svåra beslut. Även om man till exempel har en revisor att vända sig till ökar möjligheten till en framgångsrik affär om man får hjälp igenom hela processen av någon med specifik kompetens. Oftast fungerar det så att företagets ägare vänder sig till kundservice eller sin rådgivare på banken, som i sin tur kontaktar oss specialister. Vi skräddarsyr sedan ett team för kundens unika behov och situation, säger Jonas och tipsar om att börja planera i god tid.

Han berättar att en försäljningsprocess kan ta upp till tolv månader. Under den tiden läggs mycket tid ned på att bland annat förbereda bolaget, ta fram försäljningsdokumentation, analysera olika presumtiva köpare samt marknadsföra företaget. Efter att ett avslut nåtts så är det inte ovanligt med någon form av överlämningsperiod som i vissa fall kan vara upp till tre år.

Planering och paketering gör skillnad

Innan försäljningsprocessen tar vid behöver företaget trimmas. Det kan handla om allt från att ha ordning och reda på det administrativa till att avsluta eventuella lån eller fullfölja aktiviteter som kan ge resultat i bokslutet. I förberedelsen ingår också att se över företagets struktur och vilka skattesituationer som kan uppstå. Ju tydligare du kan presentera ditt företag desto lättare blir det för intressenterna att få en tydlig överblick av verksamheten.

Vid generationsskiften i familjeföretag finns efterträdaren oftast inom familjen. Om företaget däremot söker en extern köpare kan det löna sig att anlita någon utomstående som kan hjälpa till att hitta potentiella köpare.

– Vi på Entreprenörservice hjälper gärna till att upphandla externa firmor som kan förmedla kontakter inför försäljningen. I vissa fall börjar dock försäljningsprocessen med att en utomstående part kontaktar företaget. Då är det lätt att bli smickrad och förlora fokus på att vara den drivande parten. Det är viktigt att komma ihåg att företagets framtidspotential och transaktionsvärde vanligtvis vinner på att undersöka om det finns fler tänkbara köpare, säger Christian.

Nya förmögenheter skapas när skiften sker

Jonas och Christian rekommenderar att man diskuterar med någon som är van vid företagstransaktioner för att skapa sig en uppfattning om värdet på bolaget.

– Det finns flera olika värderingsmetoder och det lönar sig att anlita professionell hjälp för att få ett korrekt underlag för kommande prisdiskussioner. Säljer gör man vanligen bara en gång i livet. Då bör man vara säker på att företaget värderas med rätt redskap och att man får en rättvis köpeskilling för sitt livsverk. Man bör dessutom ha en plan för hur kapitalet ska hanteras efter försäljning och skatt, råder Jonas.

Hur företaget är strukturerat har stor inverkan på hur mycket skatt ägaren får betala vid försäljningen. Både företaget och ägaren har nytta av en skatteanalys för att finna skattemässigt effektiva lösningar.

– När en ägare av ett fåmansföretag säljer sina aktier kan det i värsta fall bli fråga om en skatt på cirka 60 procent. Genom att i stället sälja företaget via ett holdingbolag kan man få ner skatten till 25 procent. Nackdelen med det är att man får vänta i minst fem år med att ta ut pengarna. Enligt min erfarenhet är det ändå ett alternativ som de flesta ägare väljer eftersom den slutgiltiga ersättningen blir så mycket större, exemplifierar Christian.

Danske Bank har fem skattespecialister som arbetar i olika delar av landet – alla med de senaste kunskaperna om eventuella legala och skattemässiga förändringar som kan komma att påverka vid försäljningstillfället. 

– Reglerna om beskattning av ägare till fåmansföretag är komplicerade och just nu ser man över vilka justeringar som är tänkta att börja gälla nästa år. Det är alltid bra att kontakta en skatterådgivare innan man skriver på ett avtal om ägarskifte, säger Christian.

Vägen framåt

De företag som fortsätter att vara aktiva under försäljningsprocessen ökar sina möjligheter att hitta presumtiva köpare. Samtidigt riskerar resultatet att falla om man förlorar fokus på den dagliga verksamheten. Det kan påverka bolagets värde vilket i sin tur riskerar att ha en negativ inverkan på priset.

– Det är en svår balansgång att lägga kraft på att driva verksamheten framåt och samtidigt förbereda en försäljning. Då kan extern hjälp verkligen vara värdefull, menar Jonas.

När ägarskiftet väl är genomfört uppstår en helt ny situation för ägaren.

– Trots alla förberedelser och beslut så är själva överlämnandet till den nya ägaren ofta känslomässigt för både ägare och medarbetare. I vissa fall fortsätter grundaren att vara aktiv i företaget under en övergångsperiod. Om inte, gäller det att ha en plan för vad man ska göra efter ägarskiftet, säger Jonas.

– När det gäller generationsskiften ser försäljningsprocessen delvis likadan ut som överlåtelsen till en extern köpare. Det som skiljer sig är till exempel komplicerade frågeställningar kring hur man ska värdera familjeföretaget och hur man bör kompensera syskon om bara ett av barnen tar över verksamheten, flikar Christian in.

– Med kunskap, förberedelse och framförhållning ökar utsikterna för att ett ägarskifte upplevs positivt av alla parter. Vår roll är att skapa en bättre balans i affären. Nya ögon kan vara avgörande för en lyckosam försäljning, sammanfattar Jonas.

Vill du veta mer om ägarskifte?

Läs mer i våra guider eller kontakta kundservice Företag på 0752-48 49 30 så hjälper vi dig.