Löneadministration för arbetsgivare

Löneadministration är både tids- och resurskrävande. Danske Bank Lönetjänst är en flexibel lösning som effektiviserar företagets lönehantering. I samarbete med till Visma Consulting AB erbjuder vi en kostnadseffektiv hantering av löner. 

Bli företagskund 

Att använda Danske Bank Lönetjänst ger många fördelar
Företaget kan få hjälp med:

 • Administrationen av lönekontoregister
 • Tryckning och distributionen av lönespecifikationer.
 • De anställda får lönespecifikation antingen via internet eller brev.
Löntagarregister
Initialt skapar banken tillsammans med företaget ett register hos banken i samarbete med till Visma Consulting AB över de anställdas personnummer och lönekontonummer.

District - Vår internetbank

Med hjälp av vår internetbank District har företaget total kontroll över flödet. District är bankens Electronic Banking- system, och används i Danske Banks lönetjänst både som kommunikationslösning för lönefiler och för uppföljning samt redovisning av genomförda löneutbetaningar. Läs om District >
Mer om vår lönetjänst

 • Lönefil

  Företaget skapar  periodens lönefil i sitt löneprogram och skickar filen via District till banken. Filen innehåller då uppgiter om bl a de anställdas personnummer och adress samt nettolönebeloppet och utbetalningsdag.

  Därefter processas lönefilen och informationen matchas mot aktuellt lönekontoregister. Genom att företaget har skickat de anställdas personnummet i lönefilen som matchas mot kontoppgifetrna i registret har vi alltid kontroll över bilket konto som lönen utbetalas till. 

 • Lönespecifikationtill anställda

  Två bankdagar för löneutbetalningen läggs de färdiga lönespecifikationerna upp på internet i utskriftsvänligt format. Samtliga anställda kommer då enkelt åt sin lönespecifikation genom att logga in på Danske Banks hemsida, oavsett vilken bank den anställda har. För den anställde som inte har tillgång till internet finns möjlighet att få lönespecifikationen hemskickad via brev. Lönespecifikationen når då den anställde före utbetalningsdagen. 

 • Brev ochtrycksaker

  Företaget har möjlighet att bifoga separata brev och meddelanden till sina anställda. Dessa kan skickas som en bilaga till de printade lönespecifikationerna. De anställda som får sin lönespecifikation via internet kan ta del av samma information via internet. 

 • Löneutbetlning

  När all information har behandlats ser banken till att lönebeloppet sätts in på rätt konto på överenskommen löneutbetalningsdag, oavsett vilken bank inom Sverige dina anställda har valt. För anställda om saknar kontouppgift i registret skickas lönen ut som en värdeavi.

 • Säkerhet

  Districts inbyggs kommunikationslösning har n hög säkerhetsnivå som omfattar indentifiering av avsändaren, förändringsskydd, kryptering och elektronisk signatur via bankens säkerhetslösning e-Safekey. Kommunikationen kan även ske direkt mot banken via FTP över VPN tillsammans med bankens säkerhetslösning EDIsec.

  Tillgång till Danske Bank Lönetjänst

  För att få tillgång till Danske Bank Lönetjänst krävs:

  - Avtal om bankens Electronic Banking via District.

  - Avtal med banken om Danske Bank Lönetjänst.

  - Datoriserad lönereskontra med möjlighet att ta fram filer i standariserat format.

   

  För mer information om kontakt

  Om du vill få mer information om Danske Bank Lönetjänst eler vill ansluta dig till tjänsten är du välkommen att kontakta ditt lokala bankkontor.