Ett klokt första steg är att vända sig till sin bank och deras finansbolag för att få ett förslag på hur de olika kalkylerna kan se ut för dig och ditt företag. Niels Jörgen som är chef för Danske Finans i Sverige har några generella råd om valet mellan att leasa och köpa sin företagsbil. Och från Maria, auktoriserad redovisnings- och lönekonsult på PwC kommer några väl valda skatteråd.

Att leasa tjänstebilen

För de allra flesta företag är det mer förmånligt och mindre kostsamt att leasa tjänstebilen. För det första behöver inte företaget lägga ut en större summa pengar som belastar balansräkningen, för det andra är halva momsen och hela kostnaden för leasinghyran avdragsgill. I vissa leasingavtal ingår också service och reparationer, vilket gör den totala risken mindre. Det finns två olika typer av leasing:

Finansiell leasing

En finansiell leasing är det som bilhandlarna oftast erbjuder. Det kan beskrivas som en typ av billån där företaget oftast binder sig i 24-48 månader och där företaget eller någon annan köper bilen efter att leasingavtalet löpt ut. Det kan liknas vid att köpa en bil på avbetalning. 

Vid en finansiell leasing står företaget för kringkostnader som service och reparationer. Och om bilens restvärde i slutet av perioden är högre än det verkliga marknadsvärdet betalar leasingtagaren in mellanskillnaden.

– Den här formen av leasing ger dig stora möjligheter att påverka kostnaderna, men ditt företag står också för en större risk, säger Niels Jörgen.

Operationell leasing

Vid en operationell leasing har du full koll på kostnaderna eftersom allt utom drivmedel oftast ingår i leasinghyran. När leasingavtalet löper ut lämnas bilen tillbaka som en vanlig hyrbil.

– Vid operationell leasing kan många gånger månadskostnaden bli lite högre, medan administrationen blir betydligt mindre. Men tänk på att om du har ett företag med många tjänstebilar kan själva administrationen internt bli så kostsam att det i slutänden ändå blir billigare med denna typ av avtal, avslutar Niels Jörgen.

Att köpa tjänstebilen

Om du har god likviditet i företaget kan det finnas en poäng i att köpa tjänstebilen direkt. Då blir bilen en investering som belastar företagets balansräkning och du behöver göra de skattemässiga avskrivningar som krävs. Om företaget äger bilen tillkommer också ytterligare kostnader för exempelvis service, reparationer och besiktning.

– Det är viktigt att vara medveten om att momsen på köp av personbilar vanligtvis inte är avdragsgill. Med undantag för taxi, begravningsbilar och bilskolebilar, säger Niels Jörgen.

Maria från PwC lyfter fram två saker som är viktiga att tänka på:

– När du som företagare beräknar ditt lågbeskattade utrymme enligt de så kallade 3:12-reglerna får du inte räkna med bilförmån i löneunderlaget. Då kan du i stället öka din bruttolön och betala för din bilförmån med nettolöneavdrag. På så sätt ökar du ditt löneunderlag och möjligheterna till lågbeskattad utdelning.

När du använder bolagets bil för privat bruk uppstår en skattepliktig förmån. I vissa fall är det då bra att ha en körjournal för att visa när bilen använts för tjänstekörning och privatkörning. Det är speciellt viktigt om du har omfattande körning i tjänsten (mer än 3 000 mil per år) eftersom det kan innebära reducerat förmånsvärde eller påverka om du har fritt drivmedel.

Lista för- och nackdelar:

Leasa tjänstebil finansiellt

Fördelar: Flexibla kostnader, halva momsen är avdragsgill
Nackdelar: Större risk, mer administration

Leasa tjänstebil operationellt

Fördelar: Mindre risk, mindre administration, halva momsen är avdragsgill
Nackdelar: Högre månadskostnad

Köpa tjänstebil

Fördelar: Investering
Nackdelar: Belastar balansräkning, normalt ingen avdragsgill moms, större risk

Innan tjänstebilen är på plats är det bra att veta vad som gäller för löpande kostnader som drivmedel, förmånsbeskattning, med mera.

Läs mer  Kontakta oss