Kundfinansiering

I många branscher är det finansieringserbjudandet som avgör om offerten blir till en order eller inte. Då kan det vara bra att samarbeta med oss. Finansiering och administration tillhör nämligen vår kärnverksamhet. Kundfinansiering är ett utmärkt säljverktyg när du som leverantör vill erbjuda dina kunder en komplett finansieringslösning. Du har prisuppgifter och kreditvillkor klara redan från början.

Kontraktsbelåning

Kontraktsbelåning är en rörelsekredit som innebär att du belånar era hyres-, leasing- eller avbetalningskontrakt. Då kan hela eller delar av kapitalet frigöras direkt. Förutom belåningen innehåller tjänsten också administration som sköts av vår samarbetspartner.
Tjänsten innebär registrering av kontrakt, avisering, påminnelsehantering, likvidhantering, dröjsmålsräntedebitering, reskontrabokföring och support till era kunder.

 

 • Ökad flexibel likviditet
  Ditt rörelsekapital kan frigöras. Kontraktsbelåning fungerar som en flexibel checkkredit. Du nyttjar krediten vid behov.
 • Ökade förtjänstmöjligheter
  Du bestämmer själv räntan och har möjlighet att påverka räntemarginalen. Tidigare tecknade kontrakt ger dig löpande intäkter.
 • Ökade försäljningsmöjligheter
  Du tar själv kreditbeslutet och skriver kontrakt med kunden. Du kan erbjuda finansiering direkt och kan avsluta affären utan fördröjning. Kunden behöver inte vänta på besked.

Säljfinansiering

Säljfinansiering innebär i korthet att du säljer dina hyres-, avbetalnings- eller leasingkontrakt till oss. Vi tar helt enkelt över dem och du får provision. Ofta är det ett starkt argument att kunna erbjuda färdiga finansieringslösningar i en offert.

 

 • Snabba kreditbesked
  Ett snabbt kreditbesked gör att du kan göra avslut med din kund och avsluta affären.
 • Snabb och säker betalning
  Du kan lättare planera din likviditet eftersom Danske Finans sköter utbetalningen.
 • Enklare planering
  Du får betalt av oss på förfallodagen. Det förenklar din likviditetsplanering.

Relaterat innehåll