Så många som 48 procent av svenska folket brukar cykla för träning och motion varje vecka. Enligt en Sifoundersökning som paraplyorganisationen Svensk Cykling låtit göra är det tydligt att intresset för cykling fortsätter att öka. När det gäller cykeltrender placerar sig elcykeln i topp. Mountain Bike hamnar på andra plats, och på tredje plats kommer tjänstecykeln. Intresset för lastcyklar växer också, det vill säga cyklar som klarar av tyngre och större last.

Tjänste- eller förmånscykel – vad är skillnaden?
En tjänstecykel köps av företaget och används av kunder och anställda på arbetstid medan en förmånscykel även får användas privat av de anställda.

Allt fler arbetsgivare, både företag och offentlig sektor, ser fördelar med att erbjuda sina anställda en förmånscykel. Det är ekonomiskt fördelaktig, främjar hälsan samt är ett miljövänligt alternativ att ta sig till jobbet. I flera kommuner, som till exempel Jönköping, Örebro och Västerås, är möjligheten till förmånscykel redan etablerad och ytterligare kommuner står i startgroparna. På Skatteverkets webbplats kan du läsa mer om hur cykelförmån beräknas och se räkneexempel.

”Förmånscykeln innebär en vinst för både arbetstagare och arbetsgivare. Den anställde sparar pengar och arbetsgivaren får friskare personal. Att intresset ökar ser jag definitivt som att den svenska cykelkulturen utvecklas i fortsatt positiv riktning, säger Klas Elm, vd för Svensk Cykling."

Elcykeln kör om
Färsk statistik från cykelbranschen visar att försäljningen av elcyklar har ökat med 50 procent sedan föregående år, och på två år har handeln mer än fördubblats. En elcykel är som en helt vanlig cykel, fast med elektrisk hjälpmotor. Du behöver fortfarande trampa men elmotorn känner av hur snabbt eller hårt det sker och hjälper i proportion till detta. Det går snabbare och lättare än med en vanlig cykel. Enligt svenska regler är maxfarten är 25 km i timmen.

”Elcykeln är het nu, och vi tror det främst handlar om att tveksamma bilister nu börjar välja cykeln som transportmedel”, säger Klas Elm.

Cykeltrenden rullar vidare och vanliga cyklister kommer troligtvis att se ytterligare en ökning av förbipasserande elcyklister i uppförsbackarna. Regeringen har infört en premie på 25 procent av inköpspriset för en elcykel för privatpersoner. Förslaget gäller retroaktivt från och med 20 september 2017. Läs mer om beslutet här.

Källor:
Naturvårdsverket
Skatteverket
Svensk Cykling