Företagarens totala ekonomi i fokus 

Danske Bank har utvecklat skräddarsydda lösningar anpassade efter de behov som företagare har,  som tar till vara på både företagets och privatpersonens situation och förenklar kontakten med banken. Koncept som fått mycket positiv respons. 
– Företagare är viktiga kunder för oss och därför behöver vi skapa lösningar som möter deras behov av rådgivning både som företagare och privatpersoner. Danske Banks målsättning är att bli en ännu bättre bank för företagare och entreprenörer under hela livscykeln. Det ska vara smidigt att ha kontakt med banken och man ska få rådgivning som ser till hela behovet. Det kan vi genom våra företagsägarkoncept, säger Anneli Adler, chef för Retail Banking, Danske Bank Sverige.

Nya skräddarsydda lösningar med specialiserade rådgivare

Helhetslösningarna har utvecklats för att kunna möta företagarens behov, oberoende av var de befinner sig i sin tillväxtresa. Tack vare skräddarsydd rådgivning, ofta via digitala möten, får kunden tillgång till bankens samlade kompetens.  
– Vi är en av Nordens största banker med specialistkompetens inom alla de viktiga områden som rör en företagares privatekonomi och med kapacitet att ta oss an de mest komplexa finansiella frågorna. Förutom rådgivning och service får företagaren hjälp med en långsiktig plan för sin ekonomi, koordinerad med företagets utveckling. Genom detta kan möjligheter som finns i kundens ekonomi bättre tas tillvara och risker kan minimeras. Framförallt skapas ett handlingsutrymme för kunden genom att tidigt förbereda för kommande förändringar i sin livssituation, säger Fredrik Thulin, chef Private Banking, Danske Bank Sverige.

Med Danske Banks lösningar får du som företagare och enteprenör tillgång till ett skräddarsytt helhetserbjudande som kan möta dina specifika behov.

Läs mer om
  • Danske Företagsägare: Rådgivare med kombinerad privat- och företagsekonomisk kompetens, specialiserade på företagsägares privatekonomi. Riktar sig till företagsägare som äger företag inom Midcorp, som som omsätter över 30 MSEK.

  • Entrepreneur Office: Ett skräddarsytt koncept inom Private Banking, speciellt framtaget för dig som entreprenör och grundare eller delägare till ett eller flera företag.
  • Danske Firma: Riktar sig till egenföretagare som inte har några anställda. Rådgivare med kombinerad privat- och företagsekonomisk kompetens.
  • Danske Gårdsägare: Riktar sig till den som äger gård, skog och mark och där den huvudsakliga inkomsten kommer från annan källa än gården. Rådgivare med kombinerad privat- och företagsekonomisk kompetens och kompetens inom gårdsägande.