Att företagskort effektiviserar hanteringen av olika utgifter i tjänsten är redan välkänt för de flesta företagare. Likaså att kortet medför ökad bekvämlighet och säkerhet för de medarbetare som är ute och reser – varje kortinnehavare* får kostnadsfritt ett Priority Pass som ger tillgång till 950 lounger på flygplatser runt om i världen. Dessutom är korten försedda med ett chip och kopplade till MasterCard Secure ID, vilket försvårar kortbedrägerier på internet. Ytterligare fördelar är de försäkringar och tilläggstjänster som ingår – vet du vilka?

Upptäck möjligheterna
När det gäller resande finns flera användbara förmåner i våra företagskort Classic, Gold och Platinum, till exempel att reseförsäkringarna gäller oavsett om du har betalat resan med kortet eller inte. Det är praktiskt när någon annan än kortinnehavaren beställer resan.
Kortinnehavaren är, som extra bonus, också försäkrad på sina privata resor. Därutöver gäller försäkringarna på företagskorten Gold och Platinum även medföljande partner och barn.

Bland annat ingår ersättning vid flygförsening, bagageförsening, avbeställningsskydd, resgodsförsäkring, vårdkostnader, reseavbrott, och överfallsskydd. En detaljerad beskrivning av försäkringarna samt vilka försäkrings- och kreditbelopp som ingår på respektive kort kan du läsa mer om på vår webbplats.

Automatisera mera via företagskortet
I ditt företagskort finns också ett antal valbara tilläggstjänster inkluderade. Dessa kan förenkla företagets utläggshantering så att både bokföring och arkivering av kvitton blir automatisk. I samarbete med följande företag erbjuder vi olika webbaserade uppföljnings- och rapporteringssystem:

  • Dicom Expense – med deras mobilapp fotograferar du enkelt dina kvitton som sedan kopplas till aktuell korttransaktion.
  • Companyexpense – med Company Expenses mobila tjänst kan du dessutom bokföra kvitton, utlägg och reseräkningar med automatik
  • Flex Applications – genom en integration mellan Danske Bank och Flex Applications kan företagets kortköp dagligen läsas in in Flex reseräknings kontokortsmodul. Kopplingen innebär att hanteringen av reseräkningarna blir enklare när samtliga kortköp automatiskt förs över till redovisningssystemet.

Trygghet i en liten rektangulär plastbit
För att få ytterligare tips vänder vi oss till Bitte, Corporate Cards, Danske Bank:
”Våra olika företagskort har ett bra grunderbjudande med användbara tilläggstjänster och försäkringar. Flera av våra företagskunder väljer att profilera korten med den egna logotypen och vi får många positiva reaktioner på att den möjligheten finns. Exempelvis poängterar de som reser mycket i arbetet att det upplevs professionellt och att man gärna visar upp att man representerar ett visst företag.”

”Det viktigaste är ändå att känna till att om man plötsligt blir av med kortet kan företagaren alltid kontakta banken och få hjälp direkt, oavsett när på dygnet och var i världen man befinner sig. Det ger trygghet – både för företaget och medarbetarna”, avrundar Bitte.

*(gäller ej Classic Small)