Samsung Pay
Du som är kund i Danske Bank kan betala via din Samsungmobil eller smartklocka. Samsung Pay är en enkel och säker lösning för mobilbetalningar med utvalda Galaxy- och Gear-enheter och fungerar nästan överallt där du kan betala med kort.

För att komma igång behöver du en kompatibel Samsung enhet och ett betalkort från Danske Bank. Du registrerar dig med ett Samsungkonto och väljer verifieringsmetod genom att identifiera dig med fingeravtryck, iris eller Samsung Pay PIN-kod. Du väljer själv vilket eller vilka betalkort du vill ansluta till appen.

Vill du ta betalt med Samsung Pay behöver du inte göra något, Samsung Pay fungerar redan på nära 100 % av alla betalterminaler. Det enda som behövs är att terminalen har en magnetläsare (där man kan dra ett kort) eller kan ta emot kontaktlösa betalningar (NFC). Mer information om hur Samsung Pay fungerar finner du på vår webbplats.

GDPR – hantering av personuppgifter
Från och med 25 maj 2018 gäller EUs dataskyddsförordning, eller GDPR som den också kallas. GDPR står för General Data Protection Regulation och syftet är att skydda enskildas personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda deras personuppgifter. GDPR ersätter personuppgiftslagen, även kallad PUL.

Om ditt företag hanterar personuppgifter som till exempel löne – och personalregister samt kundregister eller andra uppgifter som går att koppla till en fysisk person såsom exempelvis namn, personnummer, adresser eller bilder så behöver ditt företag anpassa sig till den nya lagen. Reglerna kommer att gälla i hela EU och företag som bryter mot förordningen kan riskera kännbara böter. De grundläggande principerna handlar om att:

  • inte samla in fler personuppgifter än nödvändigt
  • inte heller spara uppgifterna längre än behövligt
  • informera dem som man behandlar personuppgifter om
  • skydda och dokumentera hur företaget hanterar personuppgifter

Har ditt företag inte börjat se över hanteringen av personuppgifter ännu kan GDPR-guiden framtagen av Tillväxtverket och Datainspektionen för verksamt.se vara en bra start. Du kan också läsa mer omfattande information på imy.se (Integritetsskyddsmyndigheten).

Har du frågor?
Kontakta oss – vi på Kundservice Företag hjälper dig gärna.

Källor:
Danske Bank
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)
Verksamt.se
Tillväxtverket