+impact

Intresset och vikten av att lösa världens största utmaningar med svensk innovation har ökat lavinartat. Därför lanserade Danske Bank i våras den digitala plattformen +impact som stöttar sociala entreprenörer i deras ambition att utveckla skalbara affärsmodeller som på något sätt bidrar till att lösa världens utmaningar definierade av FN:s globala hållbarhetsmål. 

Genom den digitala plattformen tillhandahåller Danske Bank ett nätverk av experter och mentorer som kan stötta de sociala entreprenörerna på olika sätt. En av de största utmaningarna som sociala entreprenörer upplever att de behöver hjälp med är att hitta en intäktsmodell som gör deras idéer till hållbara verksamheter, men det kan också handla om stöttning inom affärsutveckling, marknadsföring eller juridik.

Såhär går det till:

1. Den sociala entreprenören skapar en profil och laddar upp en eller flera utmaningar 2. En expert väljer en utmaning som matchar det område den har kunskap inom 3. Social entreprenör och expert matchas och bestämmer hur och när de ska mötas för att lösa utmaningen

Sedan plattformen lanserades i maj 2018 har 140 sociala entreprenörer i Norden skapat profiler, 160 utmaningar har lagts ut och nästan en utmaning har lösts per arbetsdag.

Vad kan du göra?

• Är du en expert inom något område som du tror kan komma till hjälp för en social entreprenör kan du anmäla dig som expert på hemsidan och ta dig an en utmaning

• Är du en social entreprenör som har startat ett företag med ett av FN:s hållbarhetsmål i fokus kan du skapa en profil på hemsidan och lägga ut utmaningar som du behöver hjälp eller stöttning med

Du hittar den digitala plattformen här: www.plusimpact.io

Ta del av erfarenheter från experter och sociala entreprenörer som har använt sig av +impact här: https://www.linkedin.com/company/plusimpact/

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.