Sparkonto – för pengar som ska vara tillgängliga

På ett sparkonto placerar du pengar som du behöver ha åtkomliga. Kontot omfattas av insättningsgarantin, har fria uttag, inga avgifter, inga beloppsbegränsningar eller bindningstider. Ett sparkonto passar alla typer av företag, föreningar och stiftelser. Fördelen är att pengarna alltid finns till hands när du behöver dem.

Sparkonto omfattas av den danska insättningsgarantin (Garantiformuen) med kompletterande skydd från den svenska statliga insättningsgarantin

Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp om högst 100 000 euro. Insättningsgarantisystemet kommer att utbetala garantin genom att, senast inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller danska myndigheter beslutat att garantin ska träda in, skicka ett betalningsuppdrag till Riksgälden som därefter utför utbetalningen. Danske Bank är också ansluten till den svenska insättningsgarantin som ett komplement till den danska insättningsgarantin. Detta innebär att om motvärdet av 100 000 euro skulle understiga 1 050 000 kronor, som är det svenska garantibeloppet, så kommer den svenska beloppsbegränsningen att gälla. Vissa kategorier av insättare är undantagna från rätten till ersättning från garantin.

Närmare information om insättningsgarantin, bland annat vilka kategorier av insättare som är undantagna från rätten till ersättning finns här.

Fördelar

 • Aktuell ränta
  Ränta f n 2,05 %
 • Enkelt att spara
  Insättningar görs via överföringar från andra konton i Danske Bank eller annan bank.  
 • Tryggt och säkert
  Företag som omfattas av insättningsgarantin.
 • Ingen bindningstid
  Spara med rörlig ränta utan bindningstid.
 • Pengarna är alltid tillgängliga.
  Kontot hanteras i District.
Öppna ett sparkonto

Sparkonto Företag erbjuds utan kostnad till alla företagskunder som har ett Företags- eller Danske Business-konto.
Sparkonto Företag går att beställa i Marketplace i District.

Bli företagskundAndra sparformer för dig som företagskund

Fastränteplacering innebär att du binder pengarna under en fast tidsperiod till en bestämd ränta. Sparformen passar när du vill ha en trygg placering till en bestämd avkastning.

Läs mer om Fastränteplacering företag 

 

Detaljer för sparkonto

Uttag av ränta
Räntan kan betalas ut till ett annat konto i Danske Bank. Om du vill att räntan betalas ut till ett annat konto vänd dig till oss på 0752-48 49 30.

Ta ut kontanter
Sparkonto Företag är ett onlinekonto. Om du vill ta ut kontanter kan du överföra pengar till ett transaktionskonto för uttag.

Ränteutbetalningar
Räntan betalas ut en gång per år och kapitaliseras den 31 december.

Bra att veta

 • Kontot kan inte användas för betalningar till bank- och plusgirokonton. Insättning, överföring och uttag kan inte ske vid något av bankens kontor.
 • Det går inte att addera andra tjänster som kort och bankgiro till kontot.
 • Endast ett konto per kund kan öppnas.
 • Kontot hanteras i District.
 • Sparkonto Företag omfattas av insättningsgarantin.

 

Villkor och räntor

Kontot är kostnadsfritt.

Kontot kan inte användas för betalningar till bank- och plusgirokonton. Insättning, överföring och uttag kan inte ske vid något av bankens kontor.

 • Det går inte att addera andra tjänster som kort och bankgiro till kontot.
 • Endast ett konto per kund kan öppnas.
 • Sparkonto Företag omfattas av insättningsgarantin.
 • Ränta: f n 2,05 %


Läs mer om villkoren

Relaterat innehåll


Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading