Men kunskapen om hur mycket man bör pensionsspara är inte lika stor. Många företagare vill gärna behålla samma levnadsstandard som i dag och en av fyra tror sig behöva minst 25 000 kr i månaden efter skatt som pensionär. Hur stort sparande krävs då för att det ska vara möjligt?

Räkneexempel – så får du en pension på 25 000 kronor efter skatt

Du är 30 år och har en månadslön på 38 000 kr (25 840 efter 32 % skatt). Du började arbeta vid 25 års ålder och tecknar en tjänstepension i dag. Beroende på när du planerar att gå i pension påverkas beloppet som du behöver sätta av varje månad.

  • 61 år: sätt av cirka 10 300 kronor per månad
  • 65 år: sätt av cirka 7 900 kronor per månad 
  • 70 år: sätt av cirka 5 500 kronor per månad

Om du i stället är 40 år när du börjar spara gäller det att öka avsättningarna för att uppnå 25 000 kronor efter skatt i pension:

  • 61 år: sätt av cirka 17 700 kronor per månad
  • 65 år: sätt av cirka 11 700 kronor per månad
  • 70 år: sätt av cirka 8 000 kronor per månad

Prioriteringar och slutsatser

Via vår undersökning ”Småföretagare och pension” kan vi tydligt se att småföretagare prioriterar sina pensionsavsättningar. Det framgår också om de sparar på annat sätt och i så fall hur. Här är tre slutsatser vi kommit fram till efter att ha analyserat resultatet:

infografik om pension

Vill du veta mer om hur du kan påverka din pension?
Kontakta oss på telefon 0752-48 49 30 eller chatta med oss via webben så hjälper vi dig och ditt företag att ta tag i pensionsfrågan redan idag.

* Undersökningen ”Småföretagare och pension” har genomförts av Novus på uppdrag av Danske Bank och målgruppen har varit vd/ägare för småföretag med mellan en och nio anställda. Undersökningen är genomförd genom telefonbaserade intervjuer. Totalt har 300 intervjuer genomförts med fördelningen 100 småföretagare i Stockholm, Göteborg och Malmö. Intervjuerna gjordes under perioden 14 februari–7 mars 2018.