Kunskapen om hur mycket man bör pensionsspara är dock inte lika stor. Många företagare drömmer om att ha kvar samma levnadsstandard som idag och en av fyra tror sig behöva minst 25 000 kr i månaden efter skatt som pensionär. Hur stort sparande krävs då för att detta ska vara möjligt? 

Räkneexempel för att uppnå en pension på 25 000 kr efter skatt   
Person X i vårt exempel är 30 år och har en månadslön på 38 000 kr (25 840 efter 32 % skatt). Hen började arbeta vid 25 års ålder och tecknar en tjänstepension idag. Beroende på när Person X planerar att gå i pension påverkar beloppet som behövs sättas av varje månad.

61 år: sätta av ca 10 300 kr per mån
65 år: sätta av ca 7 900 kr per mån
70 år: sätta av ca 5 500 kr per mån

Om Person X i stället är 40 år när hen börjar spara gäller det att öka avsättningarna för att uppnå 25 000 kr efter skatt i pension:

61 år: sätta av ca 17 700 kr per mån
65 år: sätta av ca 11 700 kr per mån
70 år: sätta av ca 8 000 kr per mån

Prioriteringar och slutsatser
Via vår undersökning ”Småföretagare och pension” kan vi tydligt se att småföretagare prioriterar sina pensionsavsättningar, samt om de även sparar på annat sätt och i så fall hur. Här är tre slutsatser vi kom fram till:


infografik om pension

Vill du veta mer om hur du kan påverka din pension?
Kontakta oss på telefon 0752-48 49 30 eller chatta med oss via webben så hjälper vi dig och ditt företag att ta tag i pensionsfrågan redan idag.* Undersökningen ”Småföretagare och pension” har genomförts av Novus på uppdrag av Danske Bank och målgruppen har varit vd/ägare för småföretag med mellan en och nio anställda. Undersökningen är genomförd genom telefonbaserade intervjuer. Totalt har 300 intervjuer genomförts med fördelningen 100 småföretagare i Stockholm, Göteborg och Malmö. Intervjuerna gjordes under perioden 14 februari–7 mars 2018.