När du tar emot betalningar från utländska kunder kan det vara en fördel att erbjuda dem möjligheten att betala till ett konto där de har sin verksamhet. Det underlättar för kunden och skapar effektivare betalningar. Du får snabbare in betalningen på ditt företags konto. Det kan också vara en fördel för dig att betala dina utländska leverantörer från ett lokalt konto i det land som du importerar från.

Vi kan hjälpa dig att öppna ett konto i utlandet som hanteras via District.

Länder där vi har kontor
Vi hjälper dig att öppna ett konto där banken är lokalt representerad. Och eftersom vi har ett gemensamt IT-system kan du se transaktioner och saldon i realtid. Du kan enkelt överföra belopp mellan dina konton i Sverige och utlandet via District.

Övriga länder
Vi förmedlar kontakten med Danske Banks samarbetsbanker och hjälper till med den nödvändiga dokumentationen. När kontot har öppnats får ni tillgång till det via District.

Ett annat alternativ är att du även kan upprätta ett valutakonto i Sverige.

Skräddarsydd rådgivning
Vi kan hjälpa till med mer än bara ett konto. Om du har verksamhet i ett land där Danske Bank har kontor kan du få rådgivning av en av våra lokala rådgivare, som är specialister på att hjälpa nordiska företag att nå framgång på de olika lokala marknaderna.

Om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig att öppna ett konto i utlandet är du välkommen att ringa oss på 0752-48 49 30.