Vägen till potentiell avkastning
Vad är då det viktigaste att tänka på gällande företagsplaceringar i en noll-räntemiljö? Vi ställer frågan till Per Adler, placeringsspecialist på Danske Bank.

”För de företag som har överskottslikviditet på ett vanligt sparkonto är det hög tid att flytta pengarna till ett alternativ med möjlighet till avkastning. Exakt vilka placeringar som passar bäst beror på syftet med placeringen och företagets befintliga situation. Man bör också se över vilken risknivå som är lämplig och hur lång tid man kan undvara pengarna. Generellt sätt kan man säga att i dagsläget är nästan allt bättre än att låta företagets vinst ligga kvar på ett passivt konto.”

”För att förändra situationen rekommenderar jag att man ser över hur mycket som behövs för den dagliga verksamheten och sedan placerar eventuellt överskott i olika placeringsalternativ. Företaget väljer själv hur mycket som ska vara lätt tillgängligt på kort sikt och hur mycket man vill placera på längre sikt. Ju längre placeringshorisont, ju högre risk tål placeringen och desto större potential till bra avkastning.”

När tiden inte räcker till
Per berättar att han möter många företagare som skulle vilja hålla koll på börsen för att göra egna aktiva placeringsval men att deras tid helt enkelt inte räcker till.

”Om man inte har tid eller möjlighet att engagera sig kan våra Horisontfonder vara en bra lösning. Det innebär att företagaren kan ägna sig helhjärtat åt sin verksamhet medan en professionell förvaltare aktivt sköter förvaltningen utifrån vald risknivå och placeringshorisont. Ytterligare en variant är att lägga upp ett löpande sparande, till exempel månadsvis, och därmed minska timing-risken att placera vid mindre fördelaktiga perioder. I många fall ger det en lägre risk och en jämnare utveckling för företagets fondportfölj.”

Ta hjälp av banken
”Jag tycker absolut att man ska dra nytta av kunskapen hos bankens rådgivare innan man beslutar sig för en placering. Vi har flera alternativ att välja bland, såsom Kapitalskyddade placeringar och det kan vara skattemässigt fördelaktigt att lägga upp löpande placeringar med en lite längre placeringshorisont i exempelvis Kapitalspar. Vi hjälper gärna till att reda ut begreppen. Det är viktigt att sätta sig in i hur det fungerar så att man sprider riskerna och inte placerar alla ägg i samma korg”, avslutar Per.

Behöver du hjälp?
På vår webbplats finner du mer information om att placera företagets överskottslikviditet och våra placeringsprodukter. Du kan också ringa oss direkt på 0752-48 49 30 eller chatta med oss på www.danskebank.se/foretag.

Denna artikel har tagits fram av banken endast i informationssyfte. Det är inte ett erbjudande eller en förfrågan om ett erbjudande om att köpa eller sälja något finansiellt instrument. Den information om placeringar i finansiella instrument som presenteras i denna artikel utgör inte investeringsrådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden. Banken tar inget ansvar för eventuella åtgärder som vidtagits enbart på grundval av detta dokument.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i någon av de fonder eller andra finansiella instrument som marknadsförs genom banken kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 

Per Adler, placeringsspecialist på Danske Bank