• Den globala konjunkturen
  Internationella industrikonjunkturen är ovanligt synkroniserad i olika delar av världen och den är stark. President Trump lyfte uppenbarligen humöret i näringslivet. Frågan är väl om vi just nu står på toppen, eller om den positiva bilden kan förbättras ytterligare. USA är den enda större nation som höjer räntorna. Så länge företagens vinster underskattas verkar börserna kunna stiga trots höga värderingar. Hur länge? Tja, inga stora mörka moln på himlen just nu i alla fall.

 • Bostadspriserna
  I Sverige ligger fokus på bostadsmarknaden förstås. Prisnedgången ser ut att ta en liten paus inför att det nya amorteringskravet träder i kraft 1 mars. Men det kommer att bli jobbigt därefter. Riksbanken sitter still i båten, bankerna blir försiktigare med utlåning och det kommer att finnas ett väldigt stort utbud av nybyggda, dyra flerfamiljsbostäder – vem ska köpa om de inte går ner i pris? Många bostadsföretag kommer nog att få det svårt. Den svenska tillväxten kommer att dämpas av de sjunkande bostadspriserna.

 • Budgetöverskottet
  Hushållen har lånat mycket och skulderna stiger. Men för staten är det tvärtom, skatteintäkterna väller in. Fjolåret 2017 resulterade till slut i ett överraskande budgetöverskott på 62 miljarder kr. I början av 2017 trodde Riksgäldskontoret i stället att de skulle behöva låna 30 miljarder kr. En viktig fråga framöver blir hur man hanterar detta. Ska Sverige fortsätta amortera på statsskulden som redan är låg, ska man öka utgifterna eller ska man sänka skatterna?

 • Ränteutvecklingen
  Riksbanken räknar med att höja reporäntan efter sommaren. Men det blir svårt att få inflationen dit Riksbanken vill. Lönetrycket i Sverige är fortfarande för lågt och vi är på vippen att importera deflation igen. Och Riksbanken kan knappast räkna med en ny våg av temporära prishöjningar som den i fjol, som bland andra regeringens skattehöjningar på energi, alkohol, elektronik och vitvaror. Riksbanken kommer därför, enligt vår bedömning, inte att höja räntan i år.
Chefsekonom, Danske Bank

Michael Grahn