Automatisera mera och vinn tid

När du hanterar din ekonomi via en digital helhetslösning frigörs tid som du istället kan ägna åt din verksamhet. Du kan till exempel:

 • Välja ett ekonomisystem som har integration mot din internetbank vilket gör att du får ett helt digitalt flöde från att du får in en faktura till att den är betald och hamnar rätt i din bokföring.
 • Förenkla din utläggshantering genom att till exempel fotografera dina kvitton via en app i mobilen. Dessa kan sedan kopplas ihop automatisk med dina transaktioner på ditt företagskort och föras vidare till redovisningssystemet för bokföring. Samtidigt blir dina kvitton arkiverade på ett och samma ställe.

Skapa ett effektivt kassaflöde

Underlätta företagets likviditet genom att fakturera så snart som möjligt. Kontrollera att du får betalningen i tid och skicka påminnelser vid behov. Det är viktigt att dina fakturor har rätt information gällande betalningsvillkor och dröjsmålsränta. Skulle du tillfälligt behöva jämna ut betalningsflödet kan det vara bra att veta att de flesta företagskort har en gratis kredittid på 45–60 dagar.

Ta reda på för och nackdelar med att ta ut lön eller vinst i företaget
Om du driver ett aktiebolag har du möjlighet att styra löneuttag och utdelning. Boka tid med din revisor för att bredda din kunskap om gällande inkomstskatteregler och regler för fåmansbolag.

Ge företagets överskott möjlighet att växa
När det är mycket att sköta kring företaget är det lätt hänt att eventuell överskottslikviditet inte kommer längre än till företagskontot. Se över möjligheten att flytta vinsten till mer lönsamma investeringsalternativ
, det kan göra stor skillnad i en lågräntemiljö. Exakt vilka placeringar som passar bäst beror på syftet med placeringen och företagets befintliga situation. Ta hjälp av en placeringsspecialist innan du beslutar dig för att placera företagets överskott.

Sätt pensionsfrågan på dagordningen
Den totala pensionen består av flera delar – allmän pension (som i sin tur består av inkomst och premiepension), tjänstepension och eget sparande.
För att maximera din allmänna pension behöver du ta ut en lön på 42 031 kronor per månad (2018). Som företagare får du inte tjänstepension som de flesta anställda och enligt Pensionsmyndigheten behöver du spara minst 4,5 % av lönen eller överskottet för att kompensera detta. Du vet väl att pensionssparande är avdragsgillt i deklarationen – upp till 35 % av din lön. Det viktigaste av allt är att du tar tag i pensionsfrågan för att påverka din framtida ekonomi.

Se över ditt försäkringsskydd

Socialförsäkringsförmåner som sjuk- och arbetslöshetsersättning samt föräldrapenning baseras på din årsinkomst. Detta är ett viktigt skäl till att ta ut lön i ditt företag och samtidigt hålla koll på aktuella takbelopp för den sjukpenninggrundande inkomsten. Önskar du ett mer omfattande skydd kan du som företagare teckna en extra sjukförsäkring samt olycksfall- och livförsäkring.


Exempel på andra skydd som är bra att ha är:

 • Ansvarsförsäkring som kan ge dig ersättning om du skulle bli skadeståndsskyldig för en person- eller sakskada.
 • Rättsskyddsförsäkring som kan ge ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader vid tvistemål och skattemål.
 • Avbrottsförsäkring som kan vara till hjälp om avbrott skulle uppstå i verksamheten såsom vid sjukdom eller skada på egendom.

Skydda ditt företag

Bedrägerier är tyvärr ett växande dilemma och en viktig del av IT säkerhet är att veta hur ditt företag kan förebygga, upptäcka och åtgärda problem som uppstått. Du kan till exempel förebygga genom att:

 • Undvika att svara på misstänkta mejl och inte klicka på tvivelaktiga länkar
 • Aldrig uppge användarnamn, lösenord eller annan personlig information via mejl
 • Vara uppmärksam på varningssignaler
 • Se till att dina program och appar är uppdaterade
 • Se upp för bluffakturor och råkar du på en – bestrid den direkt.
 • Se till att VPN-anslutning används för datorer, mobiltelefoner och surfplattor.
 • Skaffa en digital brevlåda
 • Du kan läsa mer om hur du skyddar ditt företag och ta fram en IT-policy på sidan Be Safe på Danske Bank


Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att utveckla ditt företag?

Kontakta oss – vi svarar gärna på dina frågor och berättar om våra erbjudanden. Du når oss via chatt eller på telefon. Välkommen

Denna artikel har tagits fram av banken endast i informationssyfte.  Det är inte ett erbjudande eller en förfrågan om ett erbjudande om att köpa eller sälja något finansiellt instrument. Den information om placeringar i finansiella instrument som presenteras i denna artikel utgör inte investeringsrådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden. Banken tar inget ansvar för eventuella åtgärder som vidtagits enbart på grundval av detta dokument.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i någon av de fonder eller andra finansiella instrument som marknadsförs genom banken kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.