Företagslån

Företagslån till större investeringar

När företag gör större investeringar, t.ex. i produktionsanläggningar eller fastigheter finansieras de som regel med ett företagslån.

Företaget betalar tillbaka företagslånet under en period som motsvarar investeringens livstid. Om du lånar till en maskin med en förväntad livstid på fem år betalas lånet tillbaka på fem år med lika stora månads- eller kvartalsamorteringar. Tillgångar med lång livstid finansieras och avskrivs normalt under 3–10 år.

Det är viktigt att finansieringen passar ihop med företagets planer på kort och lång sikt. Därför sätter vi oss in i ditt företags ekonomi innan vi rekommenderar en lösning som passar för dina behov.

Relaterat innehåll


Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.