När företag gör större investeringar, till exempel i produktionsanläggningar eller fastigheter finansieras de som regel med ett företagslån.

Företaget betalar tillbaka företagslånet under en period som motsvarar investeringens livstid. Om du lånar till en maskin med en förväntad livstid på fem år betalas lånet tillbaka på fem år med lika stora månads- eller kvartalsamorteringar. Tillgångar med lång livstid finansieras och avskrivs normalt under 3–10 år.

Lån till företag

Det är viktigt att finansieringen passar ihop med företagets planer på kort och lång sikt. Därför sätter vi oss in i ditt företags ekonomi innan vi rekommenderar en lösning som passar för dina behov. Våra råd är förankrade i en ansvarsfull rådgivning med intressanta hållbara placeringsalternativ. Vi hjälper dig också att ta in hållbarhetsperspektivet på dina finansieringsbehov. Vi hjälper dig med att låna till ditt företag.