Företagslån

Företagslån till större investeringar och för växande företag. Läs nedan om hur vi kan hjälpa ditt företag med ett företagslån.


När företag gör större investeringar, till exempel i produktionsanläggningar eller fastigheter finansieras de som regel med ett företagslån.

Företaget betalar tillbaka företagslånet under en period som motsvarar investeringens livstid. Om du lånar till en maskin med en förväntad livstid på fem år betalas lånet tillbaka på fem år med lika stora månads- eller kvartalsamorteringar. Tillgångar med lång livstid finansieras och avskrivs normalt under 3–10 år.

Lån till företag

Det är viktigt att finansieringen passar ihop med företagets planer på kort och lång sikt. Därför sätter vi oss in i ditt företags ekonomi innan vi rekommenderar en lösning som passar för dina behov. Våra råd är förankrade i en ansvarsfull rådgivning med intressanta hållbara placeringsalternativ. Vi hjälper dig också att ta in hållbarhetsperspektivet på dina finansieringsbehov. Vi hjälper dig med att låna till ditt företag. 

 

Grön finansiering
Om ditt företag är i behov av finansiering till större projekt med ett tydligt grönt ändamål kan du ansöka om grön finansiering. Med gröna lån kan du stärka ditt företags hållbarhetsprofil. För att få ett grönt lån hos oss ska ändamålet för finansieringen leva upp till Danske Banks officiella ramverk för gröna obligationer, Green Bond Framework. Vårt ramverk baseras på Green Bond Principles från International Capital Market Association (ICMA) som definierar aktiviteter som bidrar till övergången mot en mer hållbar och klimatvänlig ekonomi.Lån för företagskunder

Lån kan användas för alla typer av investeringar
Du får välja mellan rörlig ränta, räntetak och fast ränta.
  Vi erbjuder hållbara placeringsalternativ
Personligt anpassade lösningar
Så här skapar du tillväxt
Danske Bank har lång erfarenhet av att hjälpa företag att växa, genom stor expertis, skräddarsydda lösningar och digitala verktyg. Vi hjälper dig att utvärdera din tillväxtplan och tillsammans gå igenom vad du vill göra för att hitta den finansieringsform som passar bäst för dig och vilken annan form av stöd som du behöver i din expansion.

Kontakta oss

Relaterat innehåll


Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.