Vad är ägarlägenhet och hur fungerar det?

Ägandelägenhet är ett relativt nytt bostadsform som ännu inte utgör så stor del av den svenska bostadsmarknaden. Många ställer sig frågande till vad det egentligen innebär att köpa en ägandelägenhet och vilka för- och nackdelar som finns. Vår guide reder ut de vanligaste frågorna!

Vad är en ägarlägenhet?

Enkelt förklarat är en ägarlägenhet en lägenhet i ett flerbostadshus som du själv äger, och betraktas som fast egendom. Det innebär att du själv bestämmer fullständigt över lägenheten och inte behöver ett godkännande för att till exempel hyra ut lägenheten, måla om eller byta kök. Boendeformen infördes först 2009 och blev ett alternativ för de som vill äga hela sitt boende och ha en ökat självbestämmande likt de som äger en villa eller radhus.


Skillnaden mellan ägarlägenhet och bostadsrätt

Eftersom ägarlägenheter är relativt nytt i Sverige så frågar många vad skillnaden mellan ägarlägenhet och bostadsrätt egentligen är. Här är tre tydliga skillnader.


Ägandeformen

Med en bostadsrätt köper du bara rätten att bo i bostaden, bostadsrättsföreningen äger fastigheten och även lägenheten som du bor i. Om du köper en ägarlägenhet äger du en del i fastigheten (lägenheten) och har lagfart på den. Genom att äga hela bostaden så har du ingen bostadsrättsförening att förhålla dig till utan bara en samfällighetsförening som har långt ifrån samma inflytande på fastigheten som en bostadsrättsförening.


Olika lagar

Vid köp räknas en bostadsrätt som lös egendom eftersom du bara köper rätten att vara i lägenheten, du köper inte den fysiska bostaden. Ägarlägenheter räknas som fast egendom eftersom man bokstavligen köper en del av fastigheten samt lägenheten och inte bara rätten att vistas där. Med det sagt betyder det att bostadsrätten lyssnar till Bostadsrättslagen och Köplagen, medan ägandelägenheter lyssnar till Jordabalken, precis som om du skulle köpa ett hus och marken som huset står på.


Kostnaden för boendet

Ägandelägenheter är i regel dyrare vid inköp jämfört med bostadsrätter och kan dessutom vara svårare att sälja eftersom dem är långt ifrån lika eftertraktade som bostadsrätter är. Däremot betalar du oftast mer i månadsavgift i en bostadsrätt jämfört med en äganderätt där månadskostnaden är ganska låg.


Hur bildas ägandelägenheter?

När en ägandelägenhet ska bildas sker det i flera olika steg. Bland annat måste följande uppgifter lämnas in:

1. Ni som är blivande lägenhetsägare måste först skriftligen ansöka om en lantmäteriförrättning hos Lantmäteriet. En lantmäteriförrättning innebär att ni ansökerom ett godkännande att få bilda en ny fastighet eller ett godkännande att ändra en befintlig fastighet.

2. Dialogen sker därefter mellan er som blivande ägare och lantmäteriet och den dialogen går ut på att bestämma hur avgränsningen ska se ut, det vill säga:

  • Vilka delar i fastigheten som ska bestå av boendeytor.
  • Vilka delar som ska bestå av gemensamma ytor, såsom marken som byggnaden står på, trapphus, hiss, fasader och stamledningar.
  • Hur underhållskostnaderna för gemensamma utrymmen och anläggningar ska fördelas mellan er lägenhetsägare. Här fördelas kostnaderna olika beroende på hur mycket var och en förväntas använda de gemensamma utrymmena.

3. Därefter upprättas en så kallad samfällighet och gemensamhetsanläggning som tillsammans bildar samfällighetsföreningen, en juridisk person som skahanterar de delade resurserna som ni ägare kommit överens om, till exempel tak, trapphus, fasad, ledningar och avlopp. Med hjälp av föreningen är det enklare att organisera skötseln av den gemensamma marken och anläggningarna. I föreningen kan det även upprättas regler för lägenheterna, som till exempel hur lägenheterna får hyras ut eller vad som sker om en person missköter sig. Alla lägenhetsägare är delägare i samfällighetsföreningen.

 


Krav för att bilda ägarlägenheter

  • Det måste finnas minst tre ägarlägenheter i huset och de måste ligga i en sammanhållen enhet.
  • Lägenhetsutrymmet ska inte ha varit en bostadsrätt eller hyresrätt senaste åtta åren. Ägandelägenheter fungerar främst vid nyproduktioner eller när man bygger om kontorslokaler eller liknande. Tanken är inte att andra boendeformer ska omvandlas till ägandelägenheter.
  • Ägarlägenheter ska enbart vara en bostadslägenhet, inte delas upp i två lägenheter när man köpt den. Man kan däremot äga flera ägandelägenheter i samma fastighet.
  • Lägenheten ska besitta alla standardfunktioner som krävs för att få kalla en lägenhet för en lägenhet. Till exempel vatten, avlopp, el, fasad/yttertak och eventuellt trapphus.

För- och nackdelar med ägandelägenhet

Fördelar

Bestäm själv. Du har större självbestämmande över bostaden. Till skillnad från bostadsrätt där du begränsas efter vad föreningen har för regler och stadgar.

Gör om i lägenheten. Du kan renovera, måla om och förändra lägenheten utan hänsyn till någon annan.

Pantsätt eller belåna. Du kan pantsätta eller belåna lägenheten precis som en villa eller radhus.

Uthyrning av lägenheten. Du kan hyra ut lägenheten som du vill. Här finns inga regler som det gör i hyresrätter eller bostadsrättsförening. Uthyrningen regleras då istället av Lagen om uthyrning av egen bostad.

Sälj lägenheten till vem du vill. Du som ägare av en ägarlägenhet behöver inte ha någon förenings granskande eller godkännande.


Nackdelar

Intresset för ägarlägenheter är lågt. Jämfört med bostadsrätter så är ägarlägenheter inte lika vanligt i Sverige, och därmed inte lika populärt vilket kan göra det svårare att sälja den.

Högre kostnader vid köp och inteckning. När du köper en ägarlägenhet kommer du att förutom kostnaden av lägenheten även behöva betala en stämpelskatt när du ansöker om lagfart för ägarlägenhetsfastigheten. Stämpelskatt innebär att du betalar en avgift vid köp av fast egendom eller tomträtt. Hur stor den skatten är baseras på hur mycket lägenheten kostade. Man kan likna stämpelskatten vid en överlåtelseavgift som brukar tas ut när man köper en bostadsrätt.

Skötsel av samfällighet och gemensamhetsanläggning. När du köper en ägarlägenhet bör du alltid kontrollera hur de gemensamma områdena i fastigheten tas hand om, ibland kan de nämligen bli lite eftersatta.


Intresserad av bolån?

Ta del av all information du behöver inför ett bostadsköp

Läs mer om bolån

Relaterade sidor