Expertintervju: Så blir bostadsmarknaden 2022

Vilka trender spås definiera bostadsmarknaden 2022? Hur påverkas de svenska bostadspriserna av omvärldsfaktorer så som coronapandemin och kriget i Ukraina? Jennie Sandén, familjeekonom med mer än 25 års erfarenhet inom finans, berättar vad vi kan förvänta oss framöver.

Jennie Sandén familjeekonom Danske Bank

Vad kommer att hända på bostadsmarknaden 2022?

– Givet den oro som råder i vår omvärld är det svårt att sia om hur bostadsmarknaden kommer att utvecklas under året. Men med en stigande inflation där vi ser ökade priser på bland annat el, drivmedel och dagligvaror blir hushållens ekonomi alltmer ansträngd, vilket i sin tur kan få en dämpande effekt på bostadsmarknaden.

Vilken påverkan får kriget i Ukraina på den svenska bostadsmarknaden?

– Kriget i Ukraina påverkar den globala ekonomin, till exempel vad gäller drivmedels- och energipriser. Detta har en direkt påverkan på hushållens plånböcker men det har också gett större svängningar på världens börser, vilket kan leda till att många avvaktar med att köpa och sälja bostäder. De som redan har bolån har redan nu märkt av att räntorna har stigit och troligtvis kommer vi få se fler höjningar av bolåneräntorna. På lite längre sikt är det dock svårt att förutspå bostadsmarknadens utveckling.

Coronapandemin har hittills haft stor inverkan på bostadsmarknaden, men vilken roll kommer den att spela framöver?

– När många har arbetat hemifrån under pandemin har det varit naturligt att se sig om efter en större bostad. Det har ju också medfört att man inte har behövt pendla och därmed har många valt att lämna innerstan för att flytta till hus. Att priserna ökat på fritidshus bör man nog se som en effekt av att resandet utomlands har sjunkit i botten. Nu när världen öppnar upp igen och hushållen har en mer ansträngd ekonomi kan nog prisökningarna på bostäder, inklusive fritidshus, stanna av och vi kan nog vänta oss en mer avvaktande bostadsmarknad.

Vad kan vi förvänta oss för trender på bostadsmarknaden 2022?

– Jag tror att trenden fortsatt kommer vara att flytta från lägenheter i innerstan och söka sig till villor lite utanför storstäderna. Många har fått upp ögonen för att man kan bo lite större för samma peng om man tar sig längre bort från stadskärnan.

Vilka potentiella orosmoln ser du över bostadsmarknaden framöver?

– Det potentiella orosmolnet är faktiskt redan verklighet; stigande bostadspriser, höga kontantinsatser och amorteringskrav gör det väldigt svårt för förstagångsköpare att komma in på bostadsmarknaden. Trösklarna är oerhört höga, särskilt i storstäderna.

Hur ser prognosen ut för bostadspriser och bolåneräntor 2022?

– Troligtvis kommer Riksbanken behöva höja styrräntan till 0,75 procent det kommande året, vilket fortfarande är mycket lågt ur ett historiskt perspektiv. Som det ser ut nu tror vi att bostadspriserna kommer att stiga med cirka 5 procent under 2022, trots att hushållens disponibla inkomster lär minska till följd av hög inflation.

Har du några tips och råd om hur man ska tänka som köpare eller säljare på bostadsmarknaden 2022?

– Först och främst, sälj innan du köper nytt. Då vet du vad du har att röra dig med och slipper hamna i en situation där du får ut mindre än du behöver för att finansiera din nya bostad. Planera din ekonomi och fundera på hur mycket du behöver för att kunna finansiera ett nytt boende.

Frågor och svar