Statens åtgärdspaket

För att mildra de ekonomiska effekterna av coronavirusets har flera ekonomiska åtgärder vidtagits av Regeringen. På grund av den extraordinära situationen och den snabba händelseutvecklingen tillkommer nya åtgärder löpande och redan vidtagna åtgärder uppdateras. Nedan har vi försökt samla och beskriva åtgärder från regering och myndigheter samt beskriva hur du enklast kan ta del av dem.
Du kan även hitta en bra sammanställning på myndigheternas gemensamma webbplats för företagsinformation och företagstjänster.


Vilka lättnader du som företagare kan ansöka om

Regering, Finansinspektionen och Riksbanken har beslutat om en mängd olika initiativ för att stimulera marknaden, öka likviditeten och underlätta för både individer och företag. 
Anders Gullesjö, ansvarig för Danske Banks företagsaffär informerar om vilka möjligheter som finns.


Finansieringsstöd till företagen

Statens direktstöd till företag

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading