Changemakers

Tillsammans gör vi skillnad

Prata med oss om hållbar omställning
Det krävs innovation, transformation och samarbete för att Sverige ska bli klimatneutralt. Därför startar Danske Bank ett initiativ, Changemakers, där vi för samman hela ekosystemet av företag, politiska beslutsfattare och experter för att öka takten i omställningen mot ett hållbart samhälle.

Genom samtal, inspiration, de goda exemplen och diskussioner kan vi uppnå bättre resultat, lära oss av varandra och få långsiktiga lösningar på plats.
Alla kan vara en Changemaker. Det viktigaste är att man gör något som bidrar till en hållbar omställning.

The Changemakers

Möt företagen som ställer om.

Volvo

Nya samarbeten med underleverantörer

9693b179-73c8-4459-90c1-6a1920b3ffee

H&M

Pionjärer inom cirkularitet

ed3690ea-6f73-40a7-9609-4b0c6d1f0c45

OX2

Driver den stora omställningen

c351a680-319a-4924-aa52-fc8138ebf8dc

CAKE

Nya lösningar för urbana transporter

67771883-f046-4990-919e-af29edf804b2

Är du också en Changemaker?

Investeringar i energibesparande åtgärder kan vara ett av de viktigaste stegen för att minska ditt företags klimatavtryck. Vi kan framtidens finansiering.

Boka möte med oss

Events

Uppdateras löpande

 • 1 februari - Roundtable: Biodiversitet

  Biologisk mångfald - hur påverkar det svenska företag?

  Frågan om biologisk mångfald har på kort tid seglat upp som ett allt viktigare tema i klimat- och miljödebatten. I december 2022 arrangerade FN ett toppmöte i Montreal för att diskutera frågan om biologisk mångfald. Charlotta Sörqvist var Sveriges chefsförhandlare på mötet.

  Vid en presentation på Danske Bank gick Charlotta igenom de viktigaste resultaten från toppmötet, varför frågan om biologisk mångfald är så viktig för näringslivet och vad som händer från politiskt håll för att driva vidare frågan.

  Se även Samu Slotte, Global Head of Sustainable Finance på Danske Bank berätta om hur Danske Bank ska sätta mål kring biologisk mångfald för utlåningen och var banken står i den processen samt Erik Eliasson, Global Head of Responsible Investment på Danske Bank Asset Management presentera några av utmaningarna med att implementera frågan om biologisk mångfald i investeringsprocessen.

  Till inspelningarna om biologisk mångfald

 • Mars - Webinar: Framtidens fasttighetssektor

  2050 bor 70 procent av världens 10 miljarder invånare i städer. Hur tacklar vi en ökande urbanisering, vad krävs för att bygga långsiktigt och hur ska framtidens städer blir hållbara? Vi pratade med Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan, Malin Frenning, Head of Infrastructure på AFRY, och Louis Landeman, hållbarhets- och kreditanalyschef på Danske Bank.

  Se webinaret här

 • 19-21 april - Åre Business Forum

  Vi är på plats i Åre. 

  Under Åre Business Forum samlas toppskiktet bland svenska företag för att diskutera utmaningar och framtidsvisioner.

  Vinden

  Vi träffade Sebastian Wiberg, vd på Vinden för att prata utamningar och framtidsvisioner.
  Se intervjun på nextconomy.se

  Amazon

  Gulfem Toygur, VD för Amazon Sverige, berättar om utmaningar, möjligheter och framtidens online shopping.
  Se intervjun på nextconomy.se

  Voi

  Vi träffade Fredrik Hjelm, Co-founder och CEO på Voi för att prata framtidens transporter i storstäder.
  Se intervjun på nextconomy.se

  Almi

  Eva Högdahl, vd Almi Företagspartner Mitt, om kvinnor i startupvärlden
  Se intervjun på yotube

  Elonroad

  Karin Ebbinghaus, vd på Elonroad om elvägar för framtiden
  Se intervjun på youtube

  Unconventional Ventures

  Nora Bavey, General Partner på Unconventional Ventures, om mångfald bland grundare.
  Se intervjun på youtube

 • 10 maj - DI Bank

  Danske Bank deltar på eventet DI Bank den 10 maj. Våra experter Stefan Granlund och Louis Landeman deltar på scen för att lyfta fram hur ekosystemet av banker, företag och politiska beslutsfattare arbetar för att accelerera omställningen till ett mer klimatsmart samhälle

  Se agendan här

 • 26 maj - Webinar: Trender i ansvarsfullt företagande - från frivillighet till lagstiftning

  Den 26 maj arrangerar Danske Bank ett rundabordssamtal med Cecilia Ekholm, Sveriges ambassadör för hållbart företagande på UD.
  Cecilia ger en unik inblick i aktuella diskussioner kring hållbara värdekedjor med fokus på social hållbarhet som just nu pågår i FN, OECD och i EU. Cecilia presenterar de internationella riktlinjer som ligger till grund för kommande lagstiftning samt tips på verktyg som kan användas för att göra riskanalyser i företagens egna värdekedjor.
  Se inspelningen av Cecilia Ekholms föredrag
  Se en kortare intervju med Cecilia Ekholm

 • 28-29 juni - Almedalen

  Vi deltar i flera olika aktiviteter under Almedalsveckan.

  28 juni

  En världsekonomi i gungning - hur påverkas Sverige?
  10.00-10.45
  Vad anser Sveriges ekonomiska elit om världsekonomins påverkan på Sverige? Diskussionerna och tankarna kring utfallet går givetvis isär. Vem har rätt och vem har fel? Hur mycket går åsikterna isär?
  Medverkande: 
  Therese Persson, makroanalytiker, Danske Bank
  Alexandra Stråberg, Chefekonom, Länsförsäkringar
  Jens Magnusson, Chefekonom, SEB
  Robert Boije, Chefekonom, SBAB
  Klas Eklund, Senior ekonom, Mannheimer Swartling
  Christina Nyman, Chefekonom, Handelsbanken

  Hur mår kvinnor inom finansbranschen?
  13.00-13.50
  Hur långt har finansbranschen kommit när det gäller jämställdhet? Mycket har gjorts på området men det finns fortfarande utrymme för förbättringar. Men det krävs både kunskap och insikt för att förändra.
  Medverkande:
  Therese Persson, makroanalytiker, Danske Bank
  Carolina Engström, vd, Wes
  Maria Janson, Head of Institutional Banking, Swedbank
  Henrik Johansson, vd, Unga Aktiesparare
  Liza Jonson, vd, Swedbank Robur

  Vad krävs för att lyckas med ett hållbart samhällsbyggande?
  13.30-14.30
  För att nå målet om nettoutsläpp noll 2045 måste vi göra det enklare att leva hållbart utifrån alla aspekter, där klimatneutrala bostäder, elektrifiering och förändrade beteenden är nödvändiga. Vilka utmaningar finns kvar att lösa?
  Medverkande: 
  Michael Grahn, chefekonom, Danske Bank
  Otto Martler, vd, Derome Hus
  Björn Sjöström, vd, Varberg Energi
  Günther Mårder, vd, Företagarna

  29 juni

  Vägen till 2045 - hur är infrastruktur en möjliggörare för den gröna omställningen?
  09.00-09.45
  Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Samlat i Norden beräknas ett investeringsbehov på cirka 800 miljarder euro för att klara målet. Det betyder att samhället behöver titta olika typer av lösningar för att skapa rätt förutsättningar för att kunna ställa om. En nyckel är infrastruktur som ökar digitalisering, möjliggör elektrifiering och utgör grunden för grönare industri och samhälle. 

  Vilka ska leda omställningen och hur kan långsiktiga investerare och samhällsaktörer samarbeta för att uppnå resultat i tid? Vilken typ av samarbeten kan lägga grunden för ett mer hållbart samhälle?
  Medverkande: 
  Johanna Norberg, vd, Danske Bank Sverige
  Ylva Wessén, vd och koncernchef, Folksamgruppen
  Anders Henriksson, ordförande, (S) SKR
  Philip Ajina, Founding Partner, Infranode
  Anders Carlén, moderator, Bonnier News

  Hållbarhetsstafetten: Mot ett klimatneutralt samhälle

  13.20-14.05
  Hur kan innovation, transformation och samarbete möjliggöra för Sverige att uppnå klimatneutralitet? Kan tillväxt skapas utan att miljömålen riskeras?

  Se seminariet i efterhand
  Medverkande:
  Johanna Norberg, vd, Danske Bank Sverige
  Claes Fredriksson, vd, Liquid Wind
  Emilia Käck, Head of Public Affairs, Scania
  Andreas Johansson, moderator, Dagens industri
  Tillväxt, klimat och konkurrenskraftig energiförsörjning – kan vi få allt?
  13.45-14.30
  Problemen på energimarknaden skapar osäkrare ekonomiska villkor och hotar Sveriges och EU:s konkurrenskraft. Samtidigt behöver vi öka takten i energiomställningen för att bli oberoende av fossila bränslen. Kan omställningen bli en tillgång eller ett hinder för den ekonomiska återhämtningen?
  Medverkande:
  Michael Grahn, chefsekonom, Danske Bank
  Johan Mörnstam, VD, E.ON Sverige
  Lotta Medelius Bredhe, Generaldirektör, Svenska kraftnät
  Annika Wäppling Korzinek, Chef, EU-representationen i Sverige
  Fredrik Olovsson, energipolitisk talesperson, Socialdemokraterna
  Henrik Sjölund, VD, Holmen
  Jens Magnusson, chefsekonom, SEB
  Robert Tenselius, konom och expert Energi, Teknikföretagen

  Läs mer om almedalsveckan här

 • 28 september - Event: Urban Changemakers

  Den 28e september arrangerar Danske Bank och Nasdaq ett event med energi- och näringsminister Ebba Busch, Mikael Damberg, Ekonomiskpolitisk talesperson (S), Volvo, Einride, SSAB, Vattenfall och Stockholm Exergi. 

  På agendan:

  Kina, USA och flera länder i Europa satsar biljoner på att bygga morgondagens gröna industri och locka till sig framgångsrika företag. En strategi för att bygga ekonomisk tillväxt i framtiden.

  Hur ska Sverige, som har både kompetens och spännande företag, ta en ledande position inom grön omställning och Net Zero Tech? Marknaden värderas till 9,2 biljoner dollar per år. Med statssubventioner kan länder med pengar på fickan locka till sig den gröna industrin.

  Är svensk tillväxt hotad om inget görs? Finns det kraft att finansiera omställningen i Sverige och vad krävs av företag, finansmarknad och politiker för att skapa ett effektivt ekosystem och accelerera omställningen? Vi bjuder på spännande diskussioner och insikter.

  Läs mer om eventet här

 • 8 november - Roundtable: Geopolitik, globala värdekedjor och onshoring 

  Det geopolitiska klimatet har hårdnat. Ett förhöjt tonläge mellan Kina, USA och EU riskerar att avsluta den era av globalisering och fri handel som präglat de senaste decennierna. Samtidigt har västvärldens beroende av Kina ökat – särskilt avseende utvinning av sällsynta jordartsmetaller och produktion av varor som behövs för att klara en omställning mot ett mer hållbart samhälle.

  I denna presentation går Danske Banks analytiker Pontus Sellberg och Daniel Brenden igenom åtta geopolitiska faktorer som snabbt kan påverka relationen till Kina och företagens möjlighet att importera/exportera varor från Kina.

  Vilka stora geopolitiska trender bör företagen agera på? Är vi redo för en framtid med en mer fragmenterad världsordning? Vilka avvägningar behöver företagare ta ställning till? Är det möjligt att plocka hem produktion av varor och tjänster närmare sin hemmamarknad – och i så fall - till vilket pris?

  Se inspelningen av Geopolitik, globala värdekedjor och onshoring

Vad kan ditt företag göra för att klara en lågkonjunktur?

Det är viktigt att ha en plan för hur man ska hantera ökade kostnader i en sämre konjunktur. Här kan du läsa fem tips kring hur du som företagare kan tänka vid en lågkonjunktur.

Läs hela artikeln här

Läs fler artiklar på nextconomy.se

3 tips för att komma igång med ert hållbarhetsarbete

d3e7b1c3-b12b-4b25-8234-1b3c01525b2a

GreenFleet70

Under temat GreenFleet70, tar Danske Bank initiativ till en dialog om miljöprofilen på er vagnpark och anpassningen till en bilpolicy som ger lägre utsläpp, via bilar med eldrift då utsläppen från svenska inrikestransporter ska minska med 70 procent senast 2030.

Läs mer om GreenFleet70

Worldfavor

Danske Bank är en del av Worldfavor Transparency Initiative, ett initiativ där ledande aktörer går samman för att främja en ökad transparens mellan företag, med jämförbar hållbarhetsinformation (ESG). I Worldfavors plattform kan företag dela sin hållbarhetsinformation (ESG) med sina intressenter från en och samma plats och följa andras arbete.

Läs mer om Worldfavor

Hållbarhet för företag

Nya EU-regler driver på företag att inte bara leverera finansiella resultat, utan också redovisa hur företaget bidrar till en positiv utveckling av samhället. Det är dags att komma igång med omställningen till att bli ett mer hållbart företag.
Vill du veta mer om hållbara lösningar för ditt företag?

Läs mer om hållbarhet för företag

KTC

Optimera ditt företags energiförbrukning. Genom vår samarbetspartner KTC, verksamma inom intelligent energioptimering, kan du få hjälp med ett brett utbud av moderna energitjänster som kan sänka dina kostnader, optimera energiprestandan och få en så bekymmersfri fastighetsdrift som möjligt.

Läs mer här

Få alla fördelar i dag.
Bli kund i Danske Bank.

Content is loading