Stark närvaro i Norden och internationellt nätverk

- Danske Bank är en nordisk partner med stark fysisk nordisk närvaro och är en av få banker i Sverige som kan tillhandahålla det. Vi hjälper kunder genom att vi sätter ihop team av relevanta specialister och bankens rådgivare och har en strategisk diskussion med företagsledningen. Detta kan innefatta en genomlysning av bolagets finansiella struktur, ofta tilsammans med specialiserade analytiker men också specialister inom nordiska och internationella betalflöden. Jag ser att vi med finansiering, en genomtänkt valutastrategi, kundanpassade lösningar och rådgivning, tillsammans kan skapa affärsmöjligheter, säger Anders Gullesjö.

Gemensam plattform över marknader och valutor

Louise Jöhnk, Senior Cash Management Advisor i Danske Bank fortsätter:

- Danske Bank har produkter, tjänster och en gemensam plattform över länder och valutor där vi har verksamhet. Vi har en lokal närvaro i de nordiska länderna, UK och Polen och ett internationellt nätverk av partnerbanker. Genom detta och med exempelvis kundanpassade likviditets- och treasurylösningar, kan banken tillhandahålla vad många företag i tillväxt idag efterfrågar.

Louise Jöhnk, Senior Cash Management Advisor

 

Ett område som kommer i fråga vid internationell expansion är givetvis valutaeffekter.

Valutastrategin - ett sätt att minimera risker

Genom att ta ett helhetsgrepp om allt som har med valutor att göra, kan risker kopplade till valutakursförändringar minimeras och värdet på framtida betalningar säkerställas. Valutakurser är även en faktor som spelar roll i bolagsvärderingen om man planerar att förvärva internationella bolag.

- Vi märker att många vill ha kundanpassade råd och prata valutor med oss. Företagets finansiella kalkyler kan påverkas från grunden när valutakurserna svänger. Speciellt när det handlar om att ha expanderat till nya marknader, säger Yrr Ahlklo, valutaexpert och ansvarig för FX Sales på Danske Bank. Hon leder ett team av rådgivare och experter som hjälper bankens kunder med valutafrågor. Varje kund får skräddarsydda råd som anpassas efter deras affärsmodell och affärsplaner.

Yrr Alhklo, chef FX Sales SE

 

Danske Banks uttalade mål är att hjälpa företag i sin tillväxt och skapa långsiktiga relationer så att kunderna blir kvar under många år.

- Vi på Danske Bank ser oss som en partner till våra kunder, inte bara en traditionell leverantör av finansiella tjänster, avslutar Anders Gullesjö.

Prata med Danske Bank om företagets behov:

Bli kontaktad