– Vi ser tyvärr att många svenska importbolag avstår från valutasäkring. Många hoppas att kronan ska stärkas – men det kan bli en kostsam strategi när man har intäkter i kronor men kostnader i dollar eller euro. Ta i stället det säkra före det osäkra och sätt inte hela rörelsevinsten på spel, säger Anders Gullesjö, Chef Företagsmarknad på Danske Bank.

Valutasvängningarna drabbar i stort sett alla som behöver utländsk valuta för att (köpa och) importera varor. Inte minst de som handlar med lågmarginalprodukter och har begränsade möjligheter att korrigera priset mot slutkund.


Men hur ser man till att bli mindre exponerad mot valutarisk?

Ett första steg är att koppla marknadsrörelserna till sin egen affärsmodell. Hur känslig är man för kursrörelser – och vilka tidsperioder handlar det om?

– Ett viktigt råd är att inte tro så mycket och att undvika att hela tiden titta på marknadsrörelserna. Ägna dig i stället åt företagets huvudverksamhet och se till att ni klarar olika kursrörelser. För att slippa få ont i magen av valutaoro ska du prata med banken om valutor i ett tidigt skede, fortsätter Anders Gullesjö.

Ett alternativ för att mjuka upp valutasvängningar är terminskontrakt. Kan man inte justera priserna mot kund är det oftast bäst att säkra valutakursen, t.ex. rullande med tolv månader i taget.

På Danske Bank finns ett helt team av valutaexperter som tillsammans med andra avdelningar i banken diskuterar valutarisker och kassaflöden med kunderna och testar olika scenarier mot företagets årsbudget för att säkra kommande leveranser och betalningar.

 

Kontakta oss så berättar vi mer om hur våra experter kan hjälpa er att hantera valutarisker:
Telefon: 0752-484 484

Läs mer