Anders Gullesjö, chef Företagsmarknad på Danske Bank, menar att det i det läget är viktigt att säkra både kortsiktig likviditet och finansiering av sin långsiktiga investeringsplan.

– Bankens rådgivning har den senaste tiden alltmer fokuserat på att rusta bolagen för en tuffare finansiell situation. Det finns mycket bolagen kan göra för att förbättra sin likviditet men är man inte strategisk med en tydlig plan finns risk att man skär ner på fel saker och riskerar sin konkurrenskraft. Det är viktigt att även tänka långsiktigt, säger Anders Gullesjö.

EU-krav driver strategiska investeringsbehov

EU:s striktare krav på företagen att bli mer transparent i sin hållbarhetsrapportering och minska sin klimatpåverkan bidrar till ett uppdämt investeringsbehov. Kraven riktar sig i första hand mot större bolag, men eftersom dessa bolag i sin tur ställer krav på sina underleverantörer, så räknar vi med att de flesta bolag berörs på ett eller annat sätt.

– Vår prognos är att företagen behöver investera betydande belopp för att möta hållbarhetskraven som definieras av EU-taxonomin. Kraven på ökad hållbarhet kan exempelvis innebära ökade administrativa kostnader, men kan även innebära att man behöver ställa om hela logistik- eller värdekedjor. Att ha koll på det kommande regelverket och förstå vilka investeringar som behövs blir en strategisk fråga, säger Anders Gullesjö på Danske Bank. 

Konkreta tips till företag i en konjunkturnedgång

  • Planering – se över företagets behov av lokaler. Med en bra personalplanering kan man optimera utrymmet. Företaget kan förvisso sitta i längre kontrakt, men det är viktigt att ta tag i detta.
  • Personal – fundera och analysera vilken kompetens ditt företag behöver. Nyckelkompetens behövs för intäkter i framtiden. 
  • Riskhantering – svenska kronan är svag och prognosen ser inte ljus ut. Använd valutasäkring, för i bistra tider så handlar det om att kontrollera de kostnader man kan kontrollera. Bankens experter kan hjälpa er. 
  • Likviditet – ett svårare läge med ökade ränte- och råvarukostnader och en svårbedömd valutamarknad ökar vikten av prognoser. Genom att skapa prognoser över förväntade kassaflöden kan företag tidigt identifiera likviditetsbehov och valutarelaterade risker, och med mer information som underlag fatta beslut för att begränsa risk och optimera räntekostnader. Verktyget Cash Flow Forecast i District kan vara till stor hjälp.
  • Kunder – se till att sprida riskerna så att du inte dras med om en kund hamnar på obestånd.
  • Leverantörer – se till att du inte står utan produkter och komponenter om en leverantör skulle få problem.
  • Finansiering –  se över företagets behov av finansiering. Att möta utmaningar i framtiden genom morgondagens lösningar kräver finansiering redan nu. Våra experter kan hjälpa er.

Läs mer

Inte kund i Danske Bank ännu? 

För en dialog med våra kunniga rådgivare  om ditt företags utmaningar och möjligheter.

Bli kontaktad