Marknadsuppdatering

Hur agerar Riksbanken?

1ac01d74-fcf1-4522-bdf2-54fd96ddf084

 I samband med att Riksbankens aprilmöte presenteras samma morgon kommer Therese Persson, makroanalytiker och Jesper Petersen, valutastrateg att gå igenom vad beskedet innebär för så väl ränte- som valutautsikterna. Ordet centralbanksdivergens har vi många gånger upprepat och givet den senaste tidens utveckling med fortsatt hög inflation samtidigt som de globala utsikterna blir desto mer osäkra kommer ordet troligtvis få än mer betydelse.

Sändes 28 april.

Välkomna att lyssna in!

Ställ en fråga
Via slido.com