Marknadsuppdatering 30 september

Se den inspelade versionen av sändningen nedan.

Välkomna att lyssna in på en digital dragning där Jesper Petersen och Therese Persson går igenom vad som händer på de finansiella marknaderna för tillfället, hur Sveriges ekonomi står sig samt uppdaterade valutaprognoser. Riksbanken lämnade reporäntebanan oförändrad medan retoriken från Fed är betydligt mer hökaktig. Störningar i de globala produktionsledet samt stigande energipriser sätter press på inflationen men frågan är hur bestående det är.

Teknisk information: Om sändningen inte startar, var vänlig uppdatera sidan.