Niels Jörgen Larsen

Niels Jörgen Larsen, chef för affärsområdet leasing och avbetalning.

– Fördelen med leasing är att utrustningskostnader fördelas under leasingkontraktets livstid. Man behöver inte belasta balansräkning eller kassaflöde med dyra anskaffningskostnader och kan därför skapa utrymme till att byta till modern utrustning, som kan sänka både operationella kostnader och samtidigt bidra till företagets omställningsarbete, säger Niels Jörgen Larsen, chef för affärsområdet leasing och avbetalning på Danske Bank.

Den gröna omställning som flera företag just nu försöker genomföra kräver ofta investeringar i ny teknik. Investeringar bedöms dessutom ofta utifrån en möjlig effektiviseringsvinst med lägre operationella kostnader som följd. Det är exempelvis fallet när företagen försöker minska bränslerelaterade kostnader genom att gå från fossildrivna fordon till eldrivna fordon. Men en annan viktig drivkraft för omställning är behovet att leva upp till kommande hållbarhetskrav och förväntningar från både myndigheter och kunder.

Men ny teknik kostar pengar. Och i en makroekonomisk miljö med stigande räntor och vikande efterfrågan kan den ekonomiska kalkylen för investeringar behöva ses över. Finansiell leasing som finansieringsalternativ är därför en möjlig väg framåt.

  • Finansiell leasing innebär att ni hyr utrustningen av banken men behåller nyttjanderätten. Utrustningen köps in efter företagets specifikationer och finansieringsperioden brukar vara från tre år och upp till mer än tio år, beroende på vilken utrustning det handlar om. Nästan all lös egendom kan finansieras genom leasing. En annan viktig fördel är att vi kan finansiera uppgradering av utrustning under avtalsperioden. Till exempel planerade byten av batterier och motorer, avslutar Niels Jörgen Larsen

Fakta om leasing och avbetalning

  • Likviditeten kan fördelas över utrustningens hela ekonomiska livstid
  • Ni behöver inte använda er kassa eller belasta checkkrediten med en dyr anskaffning
  • Ofta behövs ingen ytterligare säkerhet för finansieringen
  • Rörelsekapitalet kan användas för löpande utgifter i stället för att låsas i en investering
  • Det blir enklare att budgetera kostnader och kassaflöde
  • Nästan all lös egendom kan finansieras

Läs mer information om skillnaden mellan de båda finansieringsformerna

Danske Bank 

I stunder som avgör framtiden har vi med finansiell kraft hjälpt privatpersoner och företag att ta beslut och välja väg framåt. Med specialiserad rådgivning, analys och tjänster arbetar vi tillsammans med våra kunder för att frigöra potentialen i människor och företag. 

Prata med oss om ditt företags utmaningar och möjligheter.  

Läs fler artiklar Kontakta oss