Cash Management Update

– making daily banking easy & safe

Webinar

P27 säkerställer effektiva betalningar för alla kunderAgenda

Kunderna efterfrågar enkelhet och snabbhet och att betalningslösningarna ska fungera i alla nordiska länder. I detta webinar djupdyker vi i P27s arbete mer i detalj och beskriver på vilket sätt betalningsplattformen kommer att underlätta för både företag och privatpersoner i Norden. 


Webinar

Upptäck alla fördelar med District

Datum & tid

Torsdagen den 23 majAgenda
  • Vad är District och hur drar företaget nytta av det?
  • Skräddarsy din egen översikt
  • Prognostisera företagets kassaflöden med hjälp av Cash Flow Forecasting


Webinar

Swish företagslösningar

Datum & tid

Torsdagen den 7 marsAgenda
  • Introduktion 
  • Swish Företag i fysisk miljö
  • Swish Handel i fysisk miljö
  • Swish e-handel
  • 3 snabba frågor med GetSwish
  • Hur man kommer igång
  • Frågor & svar