Cash Management Update

– making daily banking easy & safe

Webinar

Upptäck alla fördelar med District

Datum & tid

Torsdagen den 23 majAgenda
  • Vad är District och hur drar företaget nytta av det?
  • Skräddarsy din egen översikt
  • Prognostisera företagets kassaflöden med hjälp av Cash Flow Forecasting


Webinar

Swish företagslösningar

Datum & tid

Torsdagen den 7 marsAgenda
  • Introduktion 
  • Swish Företag i fysisk miljö
  • Swish Handel i fysisk miljö
  • Swish e-handel
  • 3 snabba frågor med GetSwish
  • Hur man kommer igång
  • Frågor & svar