Ander Törnroos och Yrr Ahlklo

Anders Törnroos och Yrr Ahlklo.

Det osäkra ekonomiska läget ställer större krav på företagens förmåga att hantera sin likviditet och finansiella risk. Det finns flera sätt att öka den finansiella stabiliteten i företaget och ett sätt är att använda sig av liknande expertis och verktyg som de största börsbolagen har. 

Håll koll på kredittider och testa scenarier

Anders Törnroos är ansvarig för Cash Management-lösningar på Danske Bank i Sverige. Han lyfter fram att kredittider blir allt viktigare att hålla koll på när räntorna stiger:

– Ligger kredittiderna på fel nivå riskerar man att ge lån till sina kunder. Ett konkret råd till företag är att se över sina fakturerings- och kravrutiner och att inte agera bank, säger Anders.

Företag med internationell verksamhet måste hantera svängande valutakurser och risken att inte få betalt fullt ut för sina produkter och tjänster. 

– Kraftiga valutasvängningar kan göra att gamla kalkyler inte längre stämmer. Man bör regelbundet testa scenarier och fundera över vilken risk företaget vill ta. Vad händer om kronan försvagas ytterligare eller om räntan inte planar ut som man hoppats? Att testa scenarier kan hjälpa till att avgöra om företaget har tillräckligt med varor för sin affärsmodell och tillräckligt mycket i kassan för att betala löner och generera vinst, menar Yrr Ahlklo som är valutaexpert och Head of Risk Advisory & FX Sales. 

Fem tips från Danske Banks Cash Management- och valutaspecialister: 

  1. Prioritera likviditetsprognoser. För att fatta rätt beslut är det avgörande att ha en bra bild av framtiden. Kan ni hantera löpande kostnader? Glöm inte att avsätta medel för framtida investeringar.

  2. Många företag har vuxit snabbt och handlar med nya marknader. Här kommer valuta- och motpartsrisker in i bilden. Det är viktigt att förstå att valutors volatilitet kan påverka att kassaflödet både kan bli högre eller lägre. 

  3. Var uppmärksam när du skickar SEK utomlands. Företaget kan få en bättre valutakurs om din bank gör växlingen. Har du både in- och utflöden i samma valuta kan du använda valutakonton för att kunna använda t.ex. EUR som du får in, till framtida utgående betalningar.

  4. Gå igenom faktureringsrutiner, frigör kapital och minska kundfordringar. Att finansiera kunder försämrar kassaflödet. Bind inte kapital i lager i onödan. Betala leverantörer på förfallodagen. Nyckeln är digitalisering och automatisering.

  5. Kreditbevakning är effektivt för att se förändringar hos kunder, leverantörer och partners. Med tidiga varningssignaler kan onödiga kreditrisker undvikas och tryggheten i redan ingångna affärsrelationer öka.

Danske Bank 

Danske Bank är en nordisk bank som agerar finansiell partner till såväl start-ups som globala koncerner. Företagskunder har tillgång till rådgivare och specialister anpassade för att möta företagets specifika behov. I Danske Banks digitala plattform District finns beprövade verktyg och produkter för att skapa översikt och ökad kontroll över företagets ekonomi. 

Läs fler artiklar Kontakta oss