Pontus sellberg och Christian Pettersson

 

Enligt Pontus Sellberg, Senior Industry Analyst på Danske Bank, har den senaste tidens utveckling gjort att Kinas roll som viktigt tillverknings- och inköpsland och central knutpunkt i globala logistikkedjor, inte längre är lika självklar. Tidigare restriktioner, oklara regleringar, stigande löner och frågetecken kring respekt för mänskliga rättigheter påverkar svenska företag som gör affärer i Kina.  
– Många upplever att det har blivit tuffare att göra affärer i Kina idag på grund av den politiska och regulatoriska utvecklingen och att de inhemska bolagen favoriseras, säger han.  

Växande trender 

I Kinas skugga har andra länder i Asien blivit mer intressanta som handelspartners. Tre trender är tydliga konstaterar Pontus Sellberg: 

Den första, regionalisering, handlar om att företag flyttar hela eller delar av sin produktion närmare marknaden där man gör affärer. Den andra, reshoring, handlar om att flytta hem produktionen eller närmare hemlandet. Fördelarna är enligt Sellberg att man bland annat kommer närmare kunderna och samtidigt kan minska hållbarhetsriskerna. Det är faktorer som kan öka ett företags konkurrenskraft. 

Men det finns också en tredje så kallad friendshoring, där företag tittar på att flytta produktionsprocesser till ”pålitliga länder” med samma politiska preferenser för att göra värdekedjorna mindre sårbara för geopolitiska spänningar. 

Det är viktigt att företag tittar på hur värdekedjor kan organiseras. Vi har experter på banken som kan stötta, men företagens beslut måste bygga på en egen analys av vad som passar bäst, säger Pontus.  

Många vill ha hjälp när de gör affärer med tillväxtmarknader  

Dessutom kan tillverkning i ett nytt land, försäljning eller inköp av varor från nya länder, innebära att man behöver ingå affärsrelationer utan att ha en historik eller ett upparbetat och ömsesidigt förtroende att luta sig mot. 

Christian Pettersson, som är Head of Trade Finance Sales Sweden på Danske Bank, betonar att nyare affärsrelationer är mer riskfyllda än äldre. Han och hans kollegor möter ofta företag som vill ha hjälp när de gör affärer med tillväxtmarknader och har frågor kring landrisker och hur de kan minska sina betalningsrisker. 

– Vi får många frågor om hur man ska säkra upp sina kundbetalningar och leverantörsskulder med olika bankprodukter, till exempel med remburser. Ju nyare en kundrelation är desto starkare betalningslösning bör man överväga. Kundkännedom är ett viktigt område och långsiktiga kundrelationer är viktigt för att underlätta att få betalt, säger han.   

Fem tips från Christian Pettersson, Head of Trade Finance Sales Sweden på Danske Bank:  

  1.  Gör en riskpolicy för era kundfordringar och ta med kredittider, kreditkoncentrationer, betalningsinstrument osv. Se över vilka produkter ni kan använda som minskar riskerna, t.ex. remburser, garantier, dokumentinkasson och kreditförsäkringar. 
  2. Var uppmärksam om ni säljer till länder där man även behöver förhålla sig till valutarestriktioner, till exempel Egypten och Sri Lanka.
  3. Säljer ni till helt nya kunder är det extra viktigt att säkra betalningarna och tidigt göra kreditkontroller av motparten.
  4. Se över om det är möjligt att diskontera era kundfordringar, dvs få betalt direkt istället för att vänta in fakturans förfall.
  5. Om ni importerar varor, fundera över eventuella förskottsbetalningar till leverantörer. Vilka säkerheter har ni om leverantören inte kan leverera i enlighet med kontraktet? Importremburs kan då vara en bra lösning. 

Danske Bank 

I stunder som avgör framtiden har vi med finansiell kraft hjälpt privatpersoner och företag att ta beslut och välja väg framåt. Med specialiserad rådgivning, analys och tjänster arbetar vi tillsammans med våra kunder för att frigöra potentialen i människor och företag. 

Prata med oss om ditt företags utmaningar och möjligheter.  

Läs fler artiklar Kontakta oss