Valutaskolan

Det är ett nöje för oss att få bjuda in till Valutaskolan – en webinar-serie i 3 avsnitt á 45 minuter uppdelat på 3 dagar. Vi kommer diskutera valutasäkring, val av säkringsstrategi och instrument samt redovisningseffekter av valutasäkring. Webinaret är kostnadsfritt och kan ses längre ned på denna sida.

Del 1: Valutarisk och valutahantering : Vad? Varför? Hur?
Introduktion till risker och hantering av valutor, samt valutainstrument som spot, terminer, swappar och optioner. Vi går igenom vad valutarisk kan innebära för ett företag och hur man kan hantera valutarisk genom att utgå från en finanspolicy. 

Detta material har tagits fram av banken endast i informationssyfte, och utgör inte rådgivning. Läs disclaimer här.

Del 2: Val av säkringsstrategi och instrument
Vi djupdyker i val säkringsstrategi och hur denna påverkas av företagets specifika behov samt analys av rådande marknadsförhållanden. När kan exempelvis valutaoptioner vara mer lämpliga än valutaterminer? Samt hur kan optionsstrukturer användas för att hantera valutarisk på ett mer flexibelt sätt?


Detta material har tagits fram av banken endast i informationssyfte, och utgör inte rådgivning. Läs disclaimer här.
Del 3: Redovisningseffekter av valutasäkring
Under detta webinar fokuserar vi på de redovisningseffekter valutasäkringar kan ha. Vi inleder med information om vad säkringsredovisning är och presenterar sedan ett case där vi visar både hur man kan använda sig av säkringsredovisning i praktiken och hur valutasäkringar kan påverka resultat- och balansräkning.

Detta material har tagits fram av banken endast i informationssyfte, och utgör inte rådgivning. Läs disclaimer här.


Medverkande

Josephine Maxén – Del 1
Sedan tre år tillbaka arbetar Josephine som valutarådgivare/FX Sales på Danske Bank. Som specialist inom valutahantering rådger Josephine svenska företag kring hur de ska hantera sina valutaflöden på bästa sätt. Under detta webinar ger Josephine en introduktion till valutahandel, och utgår från de frågor hon dagligen stöter på från företag. 


Christian Törnqvist – Del 2

Christian har över 20 års erfarenhet av handel med valutor. I 15 år arbetade han som prisställare inom valutaoptioner på olika nordiska banker. Sedan 2013 har han arbetat på Danske Bank, nu som ansvarig för valutahandel med Institutionella kunder samt Client Advisory. Han kommer i detta webinarie fokusera på mer avancerade valutasäkringsstrategier, och vilka möjligheter det ger. 

  
Jesper Pålsson & Yrr Ahlklo – Del 3

Yrr och Jesper arbetar som analytiker på avdelningen Client Advisory. Deras jobb är att hjälpa företag att analysera och hantera sin valuta- och ränterisk, och de har bred erfarenhet av olika frågeställningar kopplade till riskhantering. Under den här delen av valutaskolan fördjupar de sig i vad som händer redovisningsmässigt när ett företag valutasäkrar.