Anders Gullesjö

Anders Gullesjö, chef Företagsmarknad, Danske Bank.

– Att aktivt arbeta för att reducera risker spelar en allt större roll i företagens beslutsprocesser och här kan bankens rådgivning och tjänster vara till hjälp. Vi för många dialoger med företag kring deras finansiella helhetsbild, vi identifierar spännande affärsmöjligheter likväl som vi diskuterar eventuella risker i verksamheten, säger Anders Gullesjö, chef Företagsmarknad på Danske Bank.

Anders Törnroos är ansvarig för Cash Management-lösningar på Danske Bank i Sverige. Han menar att det finns många sätt att minska de olika typer av risker som ett företag kan stå inför. 

– Genom att i ett tidigt skede identifiera varningssignaler kan exempelvis onödiga kreditrisker undvikas och tryggheten i redan ingångna affärsrelationer öka. Via Danske Banks samarbete med Axeptia kan vi erbjuda en lösning där det enkelt att identifiera risker i din kundportfölj baserat på data från olika källor, säger Anders Törnroos.

Viktigt att identifiera likviditetsbehov och valutarisker

För företag är det även viktigt att identifiera likviditetsbehov och valutarisker. På så vis kan handlingsutrymme skapas och många risker kan minimeras.

– Att skapa likviditetsprognoser är centralt för alla företag, oavsett storlek. Vad gäller likviditeten så hjälper det inte att ha översikt i realtid om ni inte vet riktningen framåt. Här kan Danske Banks verktyg Cash Flow Forecast vara till stor hjälp med att identifiera likviditetsbehov, valutarelaterade risker och för att testa olika scenarier, fortsätter Anders Törnroos.

Anders Törnroos och Yrr AhlkloAnders Törnroos, chef för Cash Management-lösningar och Yrr Ahlklo, chef FX Risk Advisory och FX Sales på Danske Bank.

Företag med internationell verksamhet måste dessutom hantera volatila valutakurser och risken att inte få fullt betalt för sina produkter och tjänster. För många företag med verksamhet i olika valutor är valutarisken en nyckelfaktor för volatilitet i företagets resultat.

– Oförutsägbara valutakurser kan göra att gamla kalkyler inte längre stämmer. Ett företag kan inte gardera sig mot risker innan dessa är identifierade och därför är det viktigt att regelbundet testa olika scenarier. Prognoser är därför centralt för all valutasäkring. Prognostiserade nettoflöden i olika valutor ger värdefulla insikter om valutaexponeringar och är ett stort stöd vid beslut om valutasäkring, eftersom det gör det enklare att upptäcka potentiella risker, i relation till kassaflöden, säger Yrr Ahlklo som är valutaexpert på Danske Bank.

Yrr leder ett team av valutaspecialister som är en del i bankens skräddarsydda kundteam av rådgivare och specialister. Hennes team kan ge varje kund en anpassad valutarådgivning utifrån kundens egen affärsmodell och affärsplaner.

Bli kontaktad för en dialog med Danske Banks rådgivare och specialister.

Läs mer om vårt företagserbjudande

Läs mer om hur vi hjälper företag i internationell expansion

Danske Bank

I stunder som avgör framtiden kan vi med finansiell kraft hjälpa företag att ta beslut och välja väg framåt. Med specialiserad rådgivning, analys och tjänster arbetar vi tillsammans med våra kunder för att frigöra potentialen i människor och företag. Oavsett vilket skede ditt företag står inför, finns vi här för dig. Prata med oss om era utmaningar och möjligheter. Välkommen till Danske Bank. 

Läs fler artiklar Bli kontaktad