Därför uppmanar vi alla våra företagskunder att se över rutiner och processer kring utbetalningar, särskilt när det rör sig om större belopp till nya leverantörer. VD-bedrägerier och falska mail om att ändra leverantörsuppgifter är två starka trender i spåren av den samhällskris vi befinner oss i. Det är lätt att bli lurad då många jobbar på distans och de vanliga arbetsrutinerna är satta ur spel. Linus Fugl, Cybersäkerhetschef Danske Bank, informerar och tipsar hur du bäst skyddar ditt företag.
Covid-19 - stöd till dig som företagare