Vilka påverkas av den nya infrastrukturen? 

Infrastrukturen omfattar till att börja med Sverige, Danmark och Finland. P27 kan emellertid komma att inkludera fler länder och banker längre fram. P27 kommer att påverka alla som hanterar elektroniska betalningar i någon form, med andra ord alla 27 miljoner människor som bor i Norden. De nya lösningarna innebär flera fördelar så som t.ex. snabbare betalningar och att mer information följer med själva betalningen. Lösningarna kan även innebära vissa förändringar för t.ex. företag som kan behöva anpassa sina system. Detta kommer vi att informera mer om löpande. Privatpersoner kommer att uppleva ökad funktionalitet vid betalningar men kommer inte behöva vidta några åtgärder. 

Nya tjänster för svenska leverantörs- och lönebetalningar

Som ett förberedande steg inför P27, lanserar Danske Bank förbättrade tjänster för svenska leverantörs- och lönebetalningar under 2021. Som företagskund kommer du fortsätta skicka LB och KI filer till oss samtidigt som vi kommer erbjuda bättre stopptider och betalningarna kommer göras tillgängliga direkt i District. Vi återkommer med datum och mer detaljer, närmare lanseringen.  

Kontakta banken om du har frågor 

Vid frågor kontakta din kontaktperson, alternativt på telefon 0752-484930 till Danske Bank. Du kan även maila Danske Banks grupp för P27 via eller läsa mer på danskebank.se/P27


P27 i korthet:

  • Standardisering och harmonisering av nordiska betalningar
  • Möjliggör gränsöverskridande realtids- och batchbetalningar 
  • Högre säkerhet genom bättre transparens i betalflöden
  • Tekniska förenklingar som underlättar integration till externa leverantörer