Vilka påverkas av P27?

Infrastrukturen omfattar till att börja med Sverige, Danmark och Finland, men P27 kan med tiden inkludera fler länder och banker. I Norden bor det 27 miljoner människor och alla som hanterar elektroniska betalningar påverkas. Lösningarna innebär många fördelar, t.ex. snabbare betalningar och mer information om varje betalning. Företag kan ibland behöva anpassa sina system – och i så fall kommer mer information från oss. Som privatperson får du tillgång till fler och bättre funktioner vid betalningar men behöver inte göra något själv.

Kontakta banken om du har frågor

Vid frågor är du välkommen att kontakta din kontaktperson, eller ringa 0752-484930. Du kan också maila Danske Banks grupp för P27 eller läsa mer på danskebank.se/P27

P27 i korthet:

  • standardiserade och samordnade nordiska betalningar
  • gränsöverskridande realtids- och batchbetalningar
  • högre säkerhet genom bättre transparens i betalflöden
  • tekniska förenklingar som underlättar integration med externa leverantörer