Jennie Sandén, privatekonom på Danske Bank.

Det ekonomiska gapet mellan kvinnor och män i Sverige är stort – och som tydligast när det gäller skillnader i lön enligt EU:s jämställdhetsorgan. Klyftan förstärks ytterligare av föräldraledighet och vabbande. Något som efter arbetslivet sätter avtryck i pensionerna.

– Det spelar ingen roll vem det är i relationen som har det ekonomiska underläget. Det viktiga är att den personen kompenseras för det, säger Jennie Sandén, privatekonom på Danske Bank. 

Att reda ut ekonomin med sin partner är viktigt eftersom det är grunden för en trygg vardag. Men grundinställningen är att alla ska göra det som fungerar bäst för just dem. Det behöver inte vara millimeterrättvisa men besluten ska vara medvetna och välgrundade.

Med en inflation som har bitit sig fast, höjda räntor och skenande kostnader är kontrasten stor mot den långa perioden då kapital var ovanligt billigt. 

– Många svenskar har levt på lånade pengar och slösat först, och i bästa fall, sparat sen. Men det senaste året har varit ett riktigt wake up-call för många. Nästa år ser dessutom ut att bli ännu tuffare med fortsatt höga räntor, ännu lite högre kostnader och svag tillväxt, konstaterar Jennie.

Så hur gör man då?
Lönegapet är svårt att komma åt. Däremot kan den i relationen som har högre lön exempelvis ge bort premiepensionsrättigheter till partnern. Och om den ena till exempel tjänar tio procent mindre, kan man se till att också utgifterna fördelas därefter.

Många löser det genom att var och en sätter av samma summa av sin lön till sig själv. Det som blir över sätter man in på ett delat konto för gemensamma utgifter.

Men hör du till de som tycker att ekonomi är en svår och känslig fråga är du inte ensam. Då kan du och din partner ta hjälp av banken. Hos Danske Bank fokuserar vi på livsplanering och hur ni kan tänka kring hela er ekonomi.

Livsplanera med oss

 Ta gärna kontakt med oss så hjälper vi er att lägga upp er ekonomi  framåt på ett klokt och balanserat sätt. 

Boka Onlinemöte