Therese PerssonTherese Persson, Makroanalytiker

Styrräntan är ett viktigt verktyg för att bromsa och gasa svensk ekonomi. Riksbankens senaste besked är en höjning med förhoppningen att inflationen ska sjunka. Beskedet ger ringar på vattnet i hela samhället och påverkar inte bara bolånen, utan även hyror och företagens prissättning. Och än dröjer det innan det vänder. 

– Vi tror inte att tidigare räntehöjningar har fått fullt genomslag. Ser man till hela den svenska bolånestocken är snitträntan fortfarande en bit under styrräntan. I kombination med att vi väntar oss åtminstone ytterligare en höjning tror vi exempelvis att bostadspriserna kommer att fortsätta ned. Villan kommer inte längre att vara en bankomat, åtminstone inte i närtid, och det gäller att skapa utrymme för ökade kostnader, säger Therese Persson. 

När bostaden inte längre är en kassako blir det allt viktigare att prioritera ditt sparande, även om dina ekonomiska förutsättningar ändras. Se över din livsstil och dra ner på det du kan, men se minskat sparande som en absolut sista utväg. Förutom att spara först och slösa sen finns det ett tips som Therese Persson menar att alltför många missar.

– Använd bankens expertis. Håll dig uppdaterad genom att till exempel lyssna på prognosmakare, delta i webbinarier och framför allt prata med din rådgivare. Förutom djup kunskap i de ekonomiska svängningarna har de en inblick i din ekonomi och dina förutsättningar. Våga fråga – på så sätt kan du få guidning vid ekonomiska vägskäl, ta välgrundade beslut och skapa en trygg grund inför framtiden. 

 

 

Boka ett Onlinemöte

Vill du prata med en våra rådgivare som hjälper dig att se över ditt sparande så att du kan komma igång? Då kan du boka ett miljösmart digitalt möte med oss.

Boka Onlinemöte