Maria Erdmann, på vintrig gata

Maria Erdmann, vd GodEl.

– Kortfattat är vi inne i en lågprisperiod på elmarknaden jämfört med för ett år sedan, sammanfattar Maria Erdmann, vd på GodEl, elbolaget som ger all vinst till välgörenhet. Europa har fyllt sina gaslager väl och en regnig sommar i Norden, med ovädret Hans på det, har lett till ideala förutsättningar för vattenkraften. Marknaden har tidigare nästan fått glädjehicka om vinterns kommande priser. Sedan kom prognoser om kallare och torrare väder och ett ännu oroligare världsläge. Det fick priserna att klättra, men till nivåer som fortfarande är mycket lägre än vad vi såg tidigare under elkrisen.    

Orosmoln

Situationen i Mellanöstern ger en ökad oro kring naturgastillgången i Europa. Israel exporterar naturgas via Egypten, och Qatar har blivit en viktig exportör av naturgas till Europa. Därutöver kan vi nämna läckan på gasledningen mellan Estland och Finland. Allt möjligt kan hända och vi är i Norden dessutom mycket påverkade av köldknäppar som driver upp elanvändning och elpris.   
  

Långt ifrån värsta elkrispriserna  

Än så länge väntas elpriserna för vintern inte bli i närheten av de höga nivåer vi sett under elkrisen ifjol. För perioden november till mars tror marknaden på elpriser (inklusive moms och avgifter) på 65 öre/kWh i elområde 1 och 2, 101 öre i elområde 3, och 122 öre i elområde 4. Det är ungefär halva priset mot vad vi såg under motsvarande period 2022–2023.  
  

Skapa din elbuffert och fortsätt spara el

Det enda vi kan vara säkra på är att vi lever i tider med stora svängningar på elpriser och därmed också varierande kostnader för el. Då kan det vara klokt att, om möjligt, spara pengar till en elbuffert för att tackla de månader när elpriserna toppar.  
  
Förra hösten blev vi mästare i att skruva ner och spara el i Sverige, trots att vi ersätter fossila bränslen med el. Lägre efterfrågan ger lägre elpriser. Låt oss fortsätta med att spara el där det är möjligt, inte bara för ekonomins skull utan för att det är ett enkelt sätt att hushålla med våra resurser och leva hållbart.   
   
Prognosen ovan skapades i början av november 2023. Se uppdaterad prognos hos GodEl