Danske Invest SICAV har beslutat att ta bort fondandelsklasser* som inte handlas i svenska kronor. Möjligheten att köpa och sälja fonder i andra valutor än fondens basvaluta förväntas att försvinna i framtiden.  

De kunder som har investerat med svenska kronor i fonder med utländsk basvaluta (t.ex. Euro) kommer därför att flyttas till en andelsklass som enbart kan handlas i svenska kronor. Valutarisken finns dock kvar precis som tidigare, då innehaven även fortsättningsvis inte kommer vara valutasäkrade.

För att kunna flytta kundernas andelar till den nya andelsklassen stängs fonderna tillfälligt från 19 juni till 28 juni. 
Anledningen till att det tar flera dagar att genomföra flytten är för att säkerställa att lagda köp- och säljordrar genomförts på ett korrekt sätt innan flytten påbörjas. 

Efter förberedelser flyttas alla innehav till den nya andelsklassen den 26 juni. Handel i den nya andelsklassen påbörjas den 28 juni.

Du som kund behöver inte göra något och du kommer att fortsätta att handla fonderna i svenska kronor. Har du månadssparande så kommer du automatiskt att flyttas över till den nya andelsklassen. 

Denna ändring ger heller ingen skattekonsekvens för dig som kund.

Ändringen berör nedan fonder:

 

Danske Invest SICAV China A 
Danske Invest SICAV Europe A
Danske Invest SICAV Europe Small Cap A**
Danske Invest SICAV India Class A
Danske Invest SICAV Japan A 
Danske Invest SICAV Euro Invest. Grade Corp. Bond A
Danske Invest SICAV Europe High Dividend A
Danske Invest SICAV Global Emerging Markets A 
Danske Invest SICAV Global Emerging Markets Small Cap A
Danske Invest SICAV Global Sustainable Future A

 

*fondandelsklass: en fond kan handlas i olika andelsklasser, det innebär att samma fond finns tillgänglig med olika villkor, t ex olika valutor, utdelande och icke utdelande samt villkor för hur den får distribueras.  
**denna fond är redan nu öppen för köp.