Våren är äntligen på intågande och många längtande återvänder till sina fritidshus. En mardröm för många fritidshusägare är att mötas av skador på huset när man öppnar upp för säsongen, eller kanske ännu värre, att man råkar orsaka skadorna själv. Hemmets försäkringsexpert på Trygg-Hansa delar sina viktigaste tips för att undvika dyra skador på fritidshuset.

60 procent av de över 600 000 fritidshusägare i Sverige har sitt fritidshus i en annan kommun än hemkommunen*, vilket gör att många fritidshus stått tomma under vinterhalvåret. Att öppna upp fritidshuset efter vintern är för många förknippat med glädje, men man bör vidta vissa försiktighetsåtgärder för att glädjen inte snabbt ska vända till vånda.

Undersök vattentrycket och elda försiktigt
- Det är lätt att bli lite ivrig när man återvänder till sitt fritidshus och därför missa försiktighetstänket. Kom ihåg att huset stått tomt och kallt under en längre tid, det hårda vinterklimatet kan i värsta fall ha orsakat frysskador på vattenledningar, läckage eller andra kostsamma skador. Om du upptäcker en frysskada gäller det att agera snabbt, en sådan skada tar i genomsnitt cirka 138 dagar att återställa, säger Håkan Franzén, Hemmets försäkringsexpert på Trygg-Hansa.
 
Det går vanligtvis inte att se om vattnet frusit och sprängt sönder ledningarna. Men börja ändå med att kolla under diskbänken och på andra ställen där vattenledningarna är synliga och särskilt vid kopplingar, som ofta är ett utsatt område för isproppar. Var uppmärksam när du sätter igång vattnet. Om du har en vattenmätare kan den användas för att undersöka läckage - om vattenmätaren rör på sig med stängda kranar har du sannolikt en vattenläcka. Var även försiktig när du eldar i den öppna spisen eller kaminen för första gången för säsongen.
 
- Att elda i den öppna spisen eller i kaminen bidrar till mysfaktorn, men en skorsten som stått kall hela vintern riskerar att spricka om du eldar för hastigt. En för varm skorsten kan i värsta fall även leda till att isoleringen överhettas och att huset börjar brinna. Kom även ihåg att kontrollera så att inga fåglar byggt bo i skorstenen innan du börjar elda, säger Håkan Franzén.

Inspektera fasad och tak

Taket är husets främsta skydd och behöver regelbundet underhållas för att undvika fuktskador. Om du har ett plattare tak riskerar det att drabbas hårdare om snön blivit liggande en längre tid. Kontrollera att takpapp, tegel- och betongpannorna eller plåtarna sitter som de ska och att de är hela. En ofta förbisedd del av fasaden är fönsterna, husets känsligaste del, där otäthet och sprickor kan leda till dyra fuktskador.
 
- Generellt kan tak- och fönsterskador bli dyra historier. Gör därför en grundlig kontroll minst en gång om året och åtgärda eventuella skador så snabbt som möjligt. Fönstren bör undersökas ordentligt och här är det viktigt att hålla utkik efter otätheter och sprickor eller hål i glas och lister. Anlita hjälp för takinspektion om det känns obehagligt och för fönsterreparation om det är knepigt, det är utgifter som man sparar in i längden, säger Håkan Franzén.
 
Om fritidshuset har ett vindsutrymme bör du även se över innertak och väggar, och leta efter eventuella fuktfläckar och missfärgningar. Det är alltid viktigt att kontrollera att häng- och stuprännorna sitter ordentligt och att rensa bort löv, kvistar och skräp för att förhindra att vårens regn rinner ner längs med husfasaden istället, som annars kan få kostsamma konsekvenser.
 
Expertens 6 viktigaste tips för att säkerställa att du öppnar fritidshuset på bästa möjliga sätt och undviker dyra skador:
Kontrollera att inga skador uppstått på taket och att det inte finns fuktskador på innertaket.
Kontrollera att häng- och stuprännorna sitter ordentligt och rensa bort löv, kvistar och skräp.
Se över alla fönster och leta efter sprickor, otätheter och hål, och se till att laga eller byta ut skadade delar.
När du sätter på vattnet, reflektera då över om trycket känns annorlunda. Är trycket lägre än vanligt är risken att det läcker någonstans. Vid misstanke om läckage eller frysskada bör du kontakta en entreprenör så snabbt som möjligt för att få det åtgärdat.
Var försiktig med eldandet och kontrollera skorstenen. Kontrollera först att inga fåglar byggt bo i skorstenen och öka värmen försiktigt och gradvis när du väl börjar elda.
Möss kan orsaka kostsamma skador genom att bland annat gnaga på elledningar. Titta efter små hål och se till att täta till dem ordentligt för att förhindra att de tar sig in.
 

För mer information, kontakta gärna:
Håkan Franzén, Hemmets försäkringsexpert, Trygg-Hansa
Telefon: +46 70 168 33 87, mejl: hakan.franzen@trygghansa.se